פרופ יעקב (קובי) מצר

נשיא חדש לאו"פ: פרופ' יעקב (קובי) מצריעקב (קובי) מצר, פרופסור אמריטוס לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים, מונה לנשיא השמיני של האוניברסיטה הפתוחה. הוא נכנס לתפקידו ב-3 בספטמבר , ומחליף את פרופ' חגית מסר-ירון, שכיהנה בתפקיד מאז אוקטובר 2008.

פרופ' מצר מביא עִמו לתפקיד ניסיון רב-שנים בתחום האקדמי, בארץ ובעולם. את התואר הראשון בכלכלה ובהיסטוריה השלים באוניברסיטה העברית בירושלים, ומשם המשיך לתואר שני ולדוקטורט בכלכלה באוניברסיטת שיקגו. פרופ' מצר הוא היסטוריון כלכלי, ומרבית מחקריו עוסקים בכלכלת ארץ ישראל המנדטורית וישראל, ובהיבטים כלכליים של אתנו-לאומיות ושל חברות מתיישבים.
באוניברסיטה העברית הוא מילא שלל תפקידים, ביניהם: ראש המחלקה לכלכלה, דיקן הפקולטה למדעי החברה, חבר הוועד המנהל של האוניברסיטה, יו"ר מייסד של רשות הספריות האוניברסיטאית, ולאחרונה יו"ר המועצה המדעית של הוצאת הספרים ע"ש מאגנס. הוא שימש פרופסור אורח במספר אוניברסיטאות מובילות (בהן: ברקלי, סטנפורד, נורת'ווסטרן ובית הספר לכלכלה של לונדון), וכחבר מערכת בכתבי עת מרכזיים העוסקים בהיסטוריה כלכלית. היה חבר הוועד המנהל של האגודה הבינלאומית להיסטוריה כלכלית, וכיהן כנשיא האגודה הישראלית לכלכלה.

אומר פרופ' מצר: "ייחודה של האוניברסיטה הפתוחה – מתן הזדמנות שווה ללא מגבלות כניסה לכל המעוניינים ברכישת השכלה גבוהה, תוך הקפדה בלתי-מתפשרת על רמת ההוראה והמחקר – הופך אותה למוסד בעל ערך חברתי סגולי בנוף האקדמי בישראל. לכן אני רואה בהזדמנות שניתנה לי להנהיג את האוניברסיטה זכות גדולה ואתגר מרתק.
 
"כנשיא, בכוונתי להמשיך בעבודה המבורכת של קודמַי לשם פיתוחו של המוסד, הן כמערכת ששעריה פתוחים לכל ופניה אל כלל הציבור, והן כאוניברסיטת מחקר לכל דבר. חשיבות מיוחדת אני רואה במאמצים לשלב בלימודים באוניברסיטה קבוצות אוכלוסייה שחשיפתן להשכלה הגבוהה מצומצמת, כמו ערבים, חרדים, ועולים יוצאי אתיופיה, ולהגדיל את משקלם של תושבי הפריפריה באוכלוסיית הלומדים. בתחום ההוראה, עדכון הקורסים המוצעים, פיתוח קורסים ותוכניות לימוד חדשות, ושכלול אמצעי למידה מקוונים, נראים בעיני חיוניים לשם שימור מקומה, ובעיקר קידומה, של האוניברסיטה הפתוחה בסביבה האקדמית הדינמית שבה היא פועלת. בתחום המחקרי אני רואה חשיבות רבה בביצור מעמדה של האו"פ כאוניברסיטת מחקר, ובקידום הפעילות המחקרית של חברי הסגל האקדמי באמצעות הקצאת משאבים ויצירת תמריצים מתאימים.

"אני משוכנע שרוח הצוות ותחושת האחריות הידועות ברבים של חברי וחברות קהילת האו"פ יאפשרו לנו להשיט את ספינת האוניברסיטה קדימה, בעבודה משותפת, ומתוך מחויבות מלאה של כל אחד ואחת מאיתנו ושל כולנו יחד".