חוקרי האוניברסיטה הפתוחה שותפים בגיבוש מתווה ללמידה מרחוק

פרופ' אינה בלאו, פרופ' יורם עשת, וד"ר גל בן-יהודה, שלושה חברי סגל בכיר מהמחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, השתתפו בקבוצת עבודה שהקימה לשכת המדען הראשי במשרד החינוך, במטרה לגבש עקרונות להוראה, למידה והערכה מקוונות אפקטיביות, שיסייעו למשרד החינוך להתוות את המדיניות של לימודים מרחוק בעת חירום במצבי סגר מלא או חלקי.

בקבוצה  השתתפו 14 חוקרים מאוניברסיטאות ומכללות שונות בארץ והיא דנה במאפיינים פדגוגיים של למידה מקוונת מיטבית וגיבשה עקרונות מבוססי מחקר שיכולים להנחות את מקבלי ההחלטות במערכת החינוך ואת עבודתם של צוותי ההוראה בתקופה מאתגרת זו.
המומחיות של צוות החוקרים באוניברסיטה הפתוחה:
 
  • פרופ' יורם עשת, חוקר בין היתר אוריינות דיגיטלית והיבטים חברתיים וקוגניטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות.
  • פרופ' אינה בלאו, חוקרת חדשנות בתהליכי למידה, הוראה והדרכה דיגיטליות ומשולבי טכנולוגיה במערכת החינוך ובאקדמיה, היבטים חברתיים של תקשורת מקוונת, קהילות למידה דיגיטליות, ומיומנויות אוריינות דיגיטליות.
  • ד"ר גל בן-יהודה, חוקרת למידה בסביבות מסורתיות ודיגיטליות, תהליכים קוגניטיביים ותפיסתיים הקשורים בקריאה, והבנת הנקרא באוכלוסיות יחודיות, כמו: דיסלקציה, הפרעת קשב וריכוז ודו-לשוניות.
למסמך המלא שהוגש למדען הראשי במשרד החינוך: למסמך המלא