ד"ר אורי ירון יו"ר הועד המנהל החדש
דורית ביניש נגידת האוניברסיטה הפתוחה ונשיאת בית המשפט בדימוס, הודיעה על מינויו של ד"ר אורי ירון לתפקיד יו"ר הוועד המנהל של האוניברסיטה הפתוחה. מועצת האוניברסיטה הפתוחה בחרה בד"ר ירון לתפקיד בהמלצת ועדת האיתור שהוקמה לצורך זה. 

ד"ר ירון מחליף את מר זאב אבלס, יו"ר הועד המנהל היוצא, שמילא את תפקידו במסירות ובהתנדבות למעל מ-15 שנה. אנו מוקירים ומעריכים את פועלו ומודים לו על תרומתו הרבה.

ד"ר ירון הוא בעל תואר דוקטור לפיזיקה בהצטיינות יתרה מהאוניברסיטה העברית. הוא כיהן בתפקידי ניהול, מחקר ופיתוח שונים ומגוונים, לרבות בתפקיד הנשיא העולמי של ביוסנס וובסטר חברת בת של ג'ונסון אנד ג'ונסון. 

ד"ר ירון היה חבר בצוות המדעי של מעבדת המחקר למיקרו-פיזיקה של מעבדות Labs  AT&T Bell. הוא מחבר-שותף של למעלה מ-40 מאמרים מדעיים, וממציא-שותף של למעלה מ-10 פטנטים.

ד"ר ירון מכהן במועצת המנהלים של מדינות מערב ארה"ב של איגוד הלב האמריקאי. הוא היה יו"ר צעדת הלב והשבץ של לוס אנג'לס 2020. בנוסף, אורי מרצה בתוכנית ה-MBA Biomed של האוניברסיטה העברית,ומעורב בפעילות חברתית ו.

אנו שולחים לו איחולי הצלחה רבה ומברכים אותו עם כניסתו לתפקיד.