יראו אור

למדא

חשודים מידיים: משטרת ישראל במבחן האזרחות הדמוקרטית / גיא בן פורת, יאיר יאסן

בבסיס הספר, העוסק ביחסים שבין המשטרה לאזרחים בישראל, עומדת הטענה כי את השיטור והמשטרה יש ללמוד גם בתוך ההקשרים החברתיים והפוליטיים שבתוכם הם פועלים. יחד ולחוד משרטטים פרקי הספר, באמצעות היחסים שבין המשטרה לאזרחים, את האזרחות הישראלית ואת האופן שבו היא משקפת מעמדות והיררכיות.

למדא

פנים חדשות: פרקים בתולדות סיפורי החכמים בספרות הזוהר / יאיר גרדין

ספר זה משרטט קווים לתולדות סיפורי החכמים בספרות הזוהר, וחושף את אופני התהוותם, התפתחותם והתגבשותם, הן על רקע מקורות חיצוניים כמו ספרות חז"ל וספרות התקופה היהודית והנוצרית, והן כתולדה של תהליכים ספרותיים פנים-זוהריים בתוך שכבותיה של הספרות הזוהרית. 

למדא

אם אדם פוגש אדם בשדה השיפון: סלינג'ר כאן ועכשיו

הספר מציע התבוננות מעמיקה ביצירותיו של הסופר האמריקאי ג' ד' סלינג'ר תוך כדי הדגשת הרלוונטיות שלהן לתרבות העברית והישראלית. כן מציע הספר כיווני מחשבה מרתקים על החלמה, שיקום וגבריות, לצד הגדרות אלטרנטיביות של בריאות וחולי, ומקומה של הספרות בכינונן.