יראו אור

למדא

הרפתקאות מולייר בארץ הקודש: מאה שנות תרגום של מחזותיו לעברית בחמש מערכות עם בלט וקטעי ביניים / ניר רצ'קובסקי

מראשית המאה ה-20 ועד ימינו, מחזותיו הידועים של מולייר תורגמו לעברית פעמים רבות. ספר זה בוחן את דרכי התמודדות התרגומים הנ"ל עם רפרנסים תרבותיים-תקופתיים שבהם קיימים פערי הבנה בין קהל עברי מודרני לבין הקהל בתקופתו של מולייר. מלבד דיון תיאורטי בייחודיות של תרגום לתיאטרון, ודיון מתודולוגי במורכבוּת של המחקר עליו - המבוססים על חומר ארכיוני עשיר, הספר דן בשאלת ההיברידיות בתרגום, בסוגיית המשלב, שנמצאת בלבו של כל תרגום ספרותי, ומציע ניסיון לבחון את הדינמיקה וההדדיות בין התרגומים החוזרים של היצירות.

למדא

תו החלוף של דוד שיץ: חייו ויצירתו / תמר סתר

הסופר הישראלי דוד שיץ כתב בסוגות שונות ועל מרחבים שונים בזמן ובמקום. למרות ריבוי הסוגות והמרחבים שמאפיינים את יצירתו, כמעט בכל אחת מיצירותיו שיץ כתב על כמה אירועים מכוננים מילדותו ומנעוריו, ובראשם נטישת אימו, חוויותיו כילד וכנער יתום, ונעוריו בחיפה הזעיר בורגנית בשנות ה-50 של המאה ה-20. ספר זה מבקש להטיל זרקור על יצירתו המגוונת והחשובה של שיץ, שעסקה בסוגיות קריטיות לחברה הישראלית בכלל ולספרות הישראלית בפרט, כמו ייצוג השואה, הגירתם של ילדים צעירים ללא משפחה לישראל, והשפעת העבר האירופי על ההווה הישראלי. 

למדא

מבעד לארון השקוף: דיוֹקן של להט"ב בקיבוץ / עמית קמה וסלביה פוגל-ביזאוי (עורכים)

ספר זה, הראשון מסוגו, מאגד מבחר מחקרים בנושא עליו לא דיברו וכעט לא חקרו: זהות להט"בית בקיבוץ. הספר פורש יריעה רחבה ועשירה, שנועדה להציג ידע מעמיק המבוסס על מחקרים בשיטות מחקר מגוונות על להט"ב תוך התחקות אחרי שלוש תקופות: (1) כינונו של "הארון השקוף" מהיווסדות הקיבוץ עד שנות השבעים; (2) סדקים ב"ארון השקוף" בשני העשורים האחרונים של המאה ה-20; (3) תחילת פירוקו של הארון השקוף בעשורים הראשונים של המאה ה-21. בשיתוף הוצאת הספרים של "יד טבנקין: המכון לחקר הקיבוץ".