קישור לרכישת הספר

ספר: שירות חובה או חובה לשרת?

תרחישים של שירות אזרחי חובה בישראל

עורך: יגיל לוי

קישור לרכישת הספר

קישור לרכישת הספר

ספר: צבא מחנך עם

יחסי הצבא עם מערכת החינוך האזרחית

עורכים: ניר גזית, יגיל לוי

קישור לרכישת הספר

קישור לרכישת הספר

ספר: הצבא וחברת השוק בישראל

עורכים: יגיל לוי, ניר גזית, רינת משה, אלונה הרנס

קישור לרכישת הספר

קובץ דוח המחקר

Report: Corporate Social Responsibility

CSR In Israeli Industry

Aviad Bar-Haim and Orr Karassin

קובץ דוח המחקר

קישור לגיליון המיוחד

גיליון מיוחד: תרחישים ומדיניות ציבורית

כתב העת "ביטחון סוציאלי"

עורך-אורח: יגיל לוי

קישור לגיליון המיוחד

קישור לגיליון המיוחד

גיליון מיוחד: Military Policing in Israel

כתב העת Israel Studies Review​

עורכים-אורחים: ניר גזית ויגיל לוי

קישור לגיליון המיוחד

קישור לרשימת הניירות

IPA Working Papers

סדרת ניירות העבודה של המכון לניתוחי מדיניות

קישור לרשימת הניירות