קישור לרכישת הספר

ספר: שירות חובה או חובה לשרת?

תרחישים של שירות אזרחי חובה בישראל

עורך: יגיל לוי

קישור לרכישת הספר

קישור לרכישת הספר

ספר: צבא מחנך עם

יחסי הצבא עם מערכת החינוך האזרחית

עורכים: ניר גזית, יגיל לוי

קישור לרכישת הספר

קובץ דוח המחקר

Report: Corporate Social Responsibility

CSR In Israeli Industry

Aviad Bar-Haim and Orr Karassin

קובץ דוח המחקר

קישור לרשימת הניירות

IPA Working Papers

סדרת ניירות העבודה של המכון לניתוחי מדיניות

קישור לרשימת הניירות