האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה - לשכת הנשיא* פתח דבר
* רשויות האוניברסיטה
* שלושים שנות הוראה מרחוק
* פיתוח אקדמי
* מחקר
* הוראה
* שילוב טכנולוגיות בלמידה
* סטודנטים
* בוגרים
* פרסומי האו"פ
* עובדים
* לימודים חוץ אקדמיים
* קשרי חוץ
* אירועים
* בינוי ותשתיות
* תקצוב
* המבנה הארגוני של האוניברסיטה הפתוחה, תשס"ו