מפתח - י

יהלום, גידי, עדות החזיר, (94) 84
יובל, אמנון, המהפכן האפולוגטי: הפרפורמנס המשפטי של הנרי רדהד יורק והתרבות הפוליטית בבריטניה בסוף המאה השמונה-עשרה, (132) 46
יובל, אמנון, "כאילו נכתב אתמול?": רגישות, קולוניאליזם והקשרים היסטוריים, (100) 72
יובל, ישראל י' ואורה לימור, אדיפוס בלבוש נוצרי – אגדת יהודה איש קריות (ת), (91) 12
יובל-נאה, אבינועם, הפושע והג'נטלמן: פושעים יהודים באנגליה במאה השמונה-עשרה וגיבושה של זהות בריטית, (125) 100
יוגב, אסתר, "דמוקרטיה תעשייתית" כמשל: בין אידיאולוגיה חברתית לפוליטיקה של הפרגמטיזם, (77) 70
יוגב, אסתר, הקול – קולה של אמא, הידיים – ידי הקורפורציה, (59) 46
יוגב, אסתר ואייל נווה, למידה דיאלוגית במציאות של זהות לאומית מתהווה: הפולמוס סביב ספרי הלימוד החדשים בהיסטוריה, (72) 4
יונגר, ארנסט, על הסכנה (ת), (82) 64
יוסף, קובי, שמותיהם של הממלוכים: קבוצות אתניות וסולידריות אתנית בתקופת הסולטנות הממלוכית, (124) 30
יורן, חנן, מודרניות רנסנסית, מודרניות פרוטסטנטית, (140) 88
יזהר, דרור, אימפריאליזם בריטי בקולנוע: הסרט התוף (1938), (122) 100
יזרעאל, שלמה, "מכונת הדיבור בתור מורה שפות: פה מדברים עברית". על לימוד עברית בגרמניה הנאצית ועל העברית המדוברת בארץ ישראל בשנות השלושים, (93) 56 
יזרעלוביץ', עידו, האם הרומית: מבט חברתי, משפטי ורפואי, (139) 60 
יזרעלוביץ', עידו ואנג'לה דייוויס, הקדמה: אימהוּת – ארבעה מחקרים, ארבע נקודות מבט, (139) 56 
ייסנסקי, גזה, הונגריה ושלוש האירופות, (37) 82
יעבץ, צבי, יהודים ומעצמות גדולות בעת העתיקה, (4) 4
יעבץ, צבי, למה רומא?, (1) 16
יעבץ, צבי, נִיקוֹלאיֶה יוֹרגָה: מלומד דגול ואנטישמי לא קטן, (97) 52
יעבץ, צבי, רונאלד סאים, (11) 20
יעבץ, צבי, ריאיון זמנים עם פרופסור צבי יעבץ, (100) 138
יעקבי, דוד, ריאיון זמנים עם פרופסור דוד יעקבי, (120) 4
יעקבסון, אביגיל, עיר מחליפה ידיים: ירושלים במעבר בין האימפריה העות'מאנית לשלטון הבריטי, (126) 84
יעקבסון, אביגיל וליאת קוזמא, יהודים וערבים במזרח התיכון: היסטוריה חברתית ותרבותית, (135) 4 
יעקובי, חיים והדס שדר, רוח המקום וההיסטוריה הפוליטית של נדידת הידע האדריכלי: עיון מחודש בעבודתו של האדריכל אריה שרון, (136) 20 
יעקובסון, אלכסנדר, הוויכוח על המשטר הרומי: העם, האליטה ומה שביניהם, (117) 32
יעקובסון, אלכסנדר, מה מבין נגר בפוליטיקה? הדמוקרטיה והצדקתה במשל פרוטגורס, (64) 23
יערי, נורית, אדיפוס המלך בין אתונה לירושלים, (99) 6
יערי, נורית, הדרמה העתיקה על במת התאטרון העברי-הישראלי: נוכחות קלסית ובניית זהות תרבותית, (117) 58
יערי, נורית ודורית ירושלמי, הקדמה: על שיח תאטרון, (99) 4
יפה, אהרון, הקולג' הפרוטסטנטי האמריקני בביירות, (53) 89
יפתח, אורי, "שלום בית" נוסח מצרים הרומית, (75) 31
ירדני, מרים, ריאיון זמנים עם פרופסור מרים ירדני, (125) 4
ירום, ניצה, פרנציסקוס הקדוש – מקרה של היסטריה, (56) 42
רון, עידן, יכרוניקה של מוות ידוע מראש: סיפורו של "המרכז הלאומי לגבורה והנצחה הר איתן", (136) 36 
ירושלמי, דורית, בצִלה של חנה רובינא, (99) 26
ירושלמי, דורית ונורית יערי, הקדמה: על שיח תאטרון, (99) 4