מפתח - כ

כבהא, מוצטפא, בתי-הדין של המרד הערבי-הפלסטיני 1939-1936, (92) 26
כבהא, מצטפא, "אויב אויבי וחברי": התנועה הלאומית הפלסטינית ויחסה אל הפשיזם והנאציזם 1945-1925, (67) 79
כבהא, מוסטפא ונחום קרלינסקי, הפרדס הנעלם: הפרדסנות הערבית-הפלסטינית עד שנת 1948, (129) 94
כגן, שמעון, היצירה הלא-כוללת של קרל פרייגדנק: הגרמני הנצחי, ההולנדי המעופף והיהודי הנצחי, (79) 46
כדורי, אלי, היסטוריוגרפיה והעתיד, (10) 16
כהן, אביב, מהפכה ומנהיג בכותרות: קובה, פידל קסטרו והעיתונות האמריקנית, (87) 52
כהן, אבנר, אנושות בצל האטום, (19/18) 158
כהן, אורנה, "אין אנחנו יכולים לסגור בפניהם את הדלת": מפלגת העבודה וההחלטה לצרף לשורותיה חברים ערבים, (135) 120
כהן, אסתר, החיות בבית-דין האדם: קשרים בין תרבות עילית לתרבות עממית, (16) 40
כהן, אסתר, כאב בשלהי ימי הביניים: ישועה, השלמה וחרפה, (78) 18
כהן, בנימין, בוחרים ונבחרים ברומא העתיקה, (17) 48
כהן, ג'רמי, אותו האיש: ישו הצלוב, זיכרון יהודי והיסטוריה-שכנגד, (69/68) 12
כהן, ג'רמי ויעקב שביט, ריאיון זמנים עם פרופסור שלמה סימונסון, (115) 88
כהן, מארק ר', האסלאם והיהודים: מיתוס, מיתוס נגדי, היסטוריה, (36) 52
כהן, מיכאל, טרומן והשדולות הארץ ישראליות, (36) 82
כהן, מיכאל, טרומן, הקול היהודי והקמת מדינת ישראל, (8) 58
כהן, סימונה, אלגוריית החטאים של טיציאנו, (59) 28
כהן, סימונה, "ניצחון הזמן" באמנות הרנסאנס, (20) 36
כהן, רעיה, מרד גטו ורשה: מאין לאן ובפני מי?, (81) 86 
כהן-הנגבי, נעמה, ריפוי כאב וכאב מרפא: רופאים ומוודים כותבים על כאב ורגשות, (118) 24
כוכבי, אריה י', הניסיון לגיבוש מדיניות כלפי פושעי המלחמה במהלך מלחמת העולם ה-II, (42) 68
כנען-קדר, נורית, פטרון ואמן בימי הביניים: קווים לזהויות חידתיות במאות ה-12 וה-13, (77) 20
כפכפי, איל, פירוק הפלמ"ח במסגרת הממלכתיות הסמכותית, (33) 86
כץ, אליהוא והדסה האז, עשרים שנות טלויזיה בישראל: האם יש להן השפעות ארוכות טווח?, (52) 80
כץ, פול, טקסי פולחן משפטיים בסין ובמסורת המונותיאיסטית המערבית, (85) 75
כ"ץ, דוד, יהודי סין ושאלת סמכות התנ"ך באנגליה במאה ה-18 ואחריה, (33) 38
כ"ץ, דוד, ישראל באמריקה: ממקווה ישראל לטימותי מקווה, (74) 84
כ"ץ, דוד, ציונים נוצרים באנגליה של המאה ה-17, (5) 62
כ"ץ, דוד, שליחותו של מנשה בן-ישראל אל המלכה כריסטינה משוודיה, (21) 40
כרמי, אודי, מדו-קרב לסיוף מודרני, (121) 36
כרמי, אודי, משחק מכור: ועדת עציוני והשפעתה על מעמדם של עסקני ספורט בישראל, (132) 90 
כרמי, איילת, דורותיאה לאנג וסאלי מאן: לאומיות, גזע ומגדר בצילום הנוף האמריקני, (139) 30
כרמל, עמוס, לגיטימציה של דמגוגיה, (4) 101
כרמלי, רונית, פלורליזם דתי ומגבלותיו: המורמונים ושאלת הפוליגמיה, (115) 24
כשר, אסא, בימה חופשית: מלחמת עצמות משה, (3) 25
כשר, אסא, בין סימן שאלה לסימן קריאה, (9) 15
כשר, אסא ושלמה בידרמן, למה, באמת, הוחרם ברוך די ספינוזה, (13) 40
כשר, אסא, מבוא לגליון מיתוס וזיכרון, (45) 3
כשר, אסא, נשף המסיכות של המדע, (2) 92