מפתח - מ

מאוט, ניקולט, סובלנות דתית: הדגם ההולנדי, (57) 78
מאינץ, תיאו, "כל החיים שלי אני שונה": סיפור חייו של יקה גאה, (131) 52
מאיר, גולדה, נאום ראש הממשלה לאזרחי ישראל לרגל פרוץ המלחמה (ת), (84) 17
מאלי, יוסי, האדם המודרני הראשון? "איש הרנסנס" בהגות ההיסטורית ובתרבות הפופולרית, (123) 44 
מאלי, יוסי, העידן של זמנים: המהפכה התרבותית בהיסטוריוגרפיה החדשה, (100) 126
מאלי, יוסי, סערה הנושבת מגן עדן: המלחמה הגדולה וההיסטוריוגרפיה המודרנית, (65) 44
מאלי, יוסף, אדוארד גיבון: ההיסטוריה כרומאן לאדונים, (24) 32
מאלי, יוסף, האם ההיסטוריה פוטוגנית? הסרט ההיסטורי בעידן הפוסט מודרני, (40/39) 72
מאלי, יוסף, יעקב בורקהרדט – ההיסטוריון כשמרן נאור, (38) 34
מאלי, יוסף, מהיסטוריה למיתוס: ג'יימס ג'ויס מגלה את ויקו, (29) 56
מאלי, יוסף, מציאות, מציאות שכנגד והיסטוריה – האודיסיאה של ולטר בנימין, (44) 52
מאן, ברברה, "דאר עכאָ פון גלות": רוּחה של תל-אביב ומיפוי מחדש של תולדות הספרות היהודית, (106) 106
מאן, סאלי, איילת כרמי ודורותיאה לאנג: לאומיות, גזע ומגדר בצילום הנוף האמריקני, (139) 30
מארוס, מיכאל ר', הוותיקן והמשמורת על ילדים יהודים לאחר השואה, (97) 6 
מארוס, מיכאל ר', העברות אוכלוסין בפעולה: שאלת הפליטים בבלקנים ו"אי עירובם של עמים", (25) 4
מארוס, מיכאל ר', וישי בטרם וישי: מגמות אנטישמיות בצרפת בשנות ה-30, (14) 42
מארוס, מיכאל ר', להרוג את הזמן: תפיסות זמן יהודיות במהלך השואה, (55) 28
מארוס, מיכאל ר', שורשיהם של משפטי נירנברג, (62) 28
מארי, ז'אן ז'אק, טרוצקי נושא נשק (1917), (28/27) 148
מגד, נחום, דיוקנו של משחרר יבשת: סימון בוליבר, (6) 15
מגד, נחום, הדברן, הסופר וסבך הזהות, (54) 100
מגור, נועם, דמוקרטיה עירונית בעידן ההון הגלובלי: הכרך האמריקני והמאבק על האוצר הציבורי, (119) 32
מדזיני, מירון, אינדונזיה באסטרטגיית המלחמה של יפן, (127) 30
מדין, צבי, האומנם 500 שנה לגילוי אמריקה, (41) 76
מדין, צבי, התהוותה של מדינת הלאום באמריקה הלטינית, (59) 4
מדין, צבי, זהות לטינו-אמריקנית והיסטוריוגרפיה: על מחשבת ליאופולדו סיאה, (54) 4
מדין, צבי, על מנהיגותו של פידל קסטרו, (83) 66
מדין, צבי, פרנקו: תפיסת השלטון ומיסודה של אפסות פוליטית 1945-1936, (23/22) 68
מוזס, דירק, מבנה הזהות הגרמנית לאחר השואה, (101) 42
מוזס, סטפן, מודל ההיסטוריה התיאולוגי-פוליטי של ולטר בנימין, (38) 4
מולמנטי, פומפאו, כיצד כבשה אופנת הפאות הנוכריות את ונציה? (ת), (111), 48
מומיליאנו, ארנאלדו, הערות אחדות על גורמי המלחמה בהיסטוריוגרפיה העתיקה, (3) 76
מומיליאנו, ארנאלדו, מסורת וההיסטוריון הקלאסי, (9) 66
מונד, אסף, 1929: שנה בחייו של אביגדור המאירי, "רמרק שלנו", (118) 102
מונטרסקו, דניאל, ההיסטוריה של המקף: אוריינטליזם עירוני על הקו בין יפו ותל-אביב, (106) 76
מונטרסקו, דניאל, תחום עירוב: ישראליזציה ופלסטיניזציה של המרחב העירוני, (110) 104
מוסה, ג'ורג' ל', האוניברסליות של רעיון ה-Bildung (61) 6
מוסה, ג'ורג', פולחן החייל המת: בתי קברות לאומיים ותחייה לאומית, (6) 3
מוסט, יוהן וקרל היינצן, ראשיתה של משנה טרוריסטית (ת), (108) 62
מוקיר, יואל, יזמי תרבות ו"עליית המערב": היבט כלכלי, (129) 50
מורן, אריק, זרים בהודו: מבוא למאמרו של סנג'יי סוברהמניים, (122) 6
מזר, עמיחי, על הזיקה בין המחקר הארכאולוגי וההיסטורי ביחס לתולדות ישראל (עד למאה העשירית לפנה"ס), (94) 40
מחפוז, נגיב, לפני כס הכבוד (ת), (32) 12
מטר, ענת, רודפים את האמת? בעקבות האוניברסיטה ללא תנאי של ז'אק דרידה, (109) 98
מיטל, יורם, אנדרטת החייל האלמוני והנצחת מלחמת 1973 במצרים, (76) 28
מיטל, יורם, פרויקט הסכר הגבוה וההתנסות המהפכנית במצרים, (60) 76
מייזל, מתתיהו, הצבא הרוסי במהפכה, (28/27) 98
מייזל, מתתיהו, סטלין וההתקפה הגרמנית, (19/18) 60
מיינס, רוב, צרות בטוּר: עימות בין אלקווין לתאודולף מאורליאן על כומר פושע, (89) 84
מיכאל-ברגר, לי, משפטו של שיילוק בפלשתינה (1936): "את הנבלה אשר תלמדוני – אותה אעשה", (113) 46
מיכאלי, גיל, "לעולם לא יהיה לה שפם": שער פנים וגבריות בצרפת של המאה התשע-עשרה, (111) 52
מילוא, דניאל, הפניקס התרבותי: על תחיה והישרדות באמנות, (17) 92
מילשטיין, אורי, תבוסת הצילנדרים, (5) 92
מינסקי, עמיר, מהפכת הרגשות: מסעות גרמנים בצרפת בעקבות המהפכה, (100) 100
מינץ, מתתיהו, בר ברוכוב – דיוקן פילוסופי, (33) 18
מירון, אורלי ק', חוטים מקשרים? יוונים, פליטים ויהודים בתעשיית הטקסטיל בסלוניקי בשנים 1943-1923, (129) 78
מירון, גיא, במבט לאחור מארץ הקודש: יהדות ודפוסי זיכרון יהודיים בזכרונותיהם של יוצאי גרמניה בישראל, (82) 68
מירון, גיא, מחנה הריכוז זקסנהאוזן בעיניו של איש "בורגנות ההשכלה", (141) 106
מירון, דוד, דימוי עוצמה כוזב: השדולה האיטלקית בוושינגטון ורפורמת מדיניות ההגירה בשנות ה-60, (130) 90
מכמן, דן, "השואה" בעיני ההיסטוריונים: דימוי, תיקוף והסבר – תרגיל בהיסטוריוגרפיה, (42) 78
מכמן, דן, הערבים והשואה על-פי עזמי בשארה: אכן חיבור פוליטי, (56) 113
מכמן, דן, ערבים, ציונים, בשארה והשואה: מסה פוליטית או מחקר אקדמי?, (54) 117
מלאנדרי, פייר, הגנרל דה גול, המערכה האירופית והברית האטלנטית, (7) 50
מלאנקון, מייקל ואליס פייט, בחטין נגד מרקס ולנין: גישה פוליפונית להבנת תנועות העובדים והמהפכנים ברוסיה, (137) 32 
מלכיאל, דוד, הקרוקודיל והציפור: הלימוד והתצפית בחוויית הנוסע בתקופת הרנסנס, (134/133) 48
מלכין עירד, תפישות פוסט-קולוניאליות וייסוד מושבות ביוון הקדומה, (89) 4
מלכין, עירד, התיישבות, דבר האל ומייסדי תושבות ביוון הקדומה, (12) 34
מלכין, עירד, מקדשים יווניים בעולם החדש, (35/34) 108
מלמן, בילי, "אני הפר מנינוה": העבר הקדום בעיר-הענק המודרנית, לונדון 1800–1900, (119) 74
מלמן, בילי, ההיסטוריה כ"חדר אימים": ייצוגי העבר והשימושים בו במאה המודרנית, (98) 92
מלמן, בילי, הספרות מתרחבות: המסע לאוריינט בכתבי נשים אנגליות במאה ה-19, (24) 48
מלמן, בילי, להפוך את המלחמה להיסטוריה: "המלחמה הגדולה", היסטוריה והיסטוריונים 1914–1998, (65) 6
מלמן, בילי, למלאך ההיסטוריה יש מין: היסטוריה של נשים, היסטוריה ופוליטיקה 1993-1880, (47/46) 18
מלמן, בילי, "רעלות שקופות": קולוניאליזם וג'נדר – לקראת דיון היסטורי מחודש, (62) 84
מן, רפי, עולם הספרים של בן-גוריון: חזון אקטואלי בכריכה קשה, (114) 100
מנדלס, דורון, עליית הכנסייה המזרחית: מהפכת תקשורת, (77) 12
מנור, אהוד, זכרון יעקב כבירת המדינה העברית, (127) 80
מנסברידג', ג'יין, שימוש בכוח – מאבק בכוח, (51/50) 80
מנשה, סופיה, איזבל מצרפת מלכת אנגליה: דרכה של מלכה, (21) 32
מנשה, סופיה, התדמית של פיליפ היפה – תעמולת המלך הנוצרי ביותר, (11) 50
מעיין-פנר, אמה, שיווק קדושה: מסע צילומי לארץ הקודש במאה התשע-עשרה ובראשית המאה העשרים, (134/133) 70 
מעין, שגיא, מילים תחת אש: זכרון המלחמה בעיני הספרות, (65) 140
מצר, יעקב, "עידן חדש" ומשבר בסופו, (8) 44
מצר, יעקב (קובי) וארבל בנימין, הקדמה: בין היסטוריה וכלכלה, (129) 4
מקיטריק, רוזמונד, היסטוריה וזיכרון בעולם הקרולינגי, (89) 60
מקניל, ויליאם ה', כיצד שינה תפוח האדמה את ההיסטוריה של העולם?, (128) 40
מרגלית, אבישי, עבר מתמשך, (69/68) 76
מרגלית, טליה, בנייה לגובה בתל אביב-יפו: ירידה לשורשי היוקרה, (96) 106
מרוז, רונית, סבא, ינוקא ונסיכה במגדל פורח באוויר: אירועים מכוננים בחייו של בעל תיקוני זוהר, (123) 94
מרזל, שושנה-רוז, על המצאת האופנה באיטליה ובדרום צרפת במאה הארבע-עשרה, (136) 94 
מרינברג, אביתר, מועצת הוותיקן השנייה, (101) 28
מרקוזה, הרברט ומרטין היידגר, הרברט מרקוזה למרטין היידגר, מרטין היידגר להרברט מרקוזה, 1948-1947 (ת), (44) 120
מרקוזה, הרברט, פילוסופיה ותיאוריה ביקורתית (ת), (44) 85
מרקוס, נתן, אינפלציה דוהרת וציפיות האזרחים: אוסטריה בשנים 1922-1921, (129) 70