מפתח - ד

דארנטון, רוברט, משמעותה של אמא אווזה, (16) 4
דה יונג, מייקה, קצה גבול המשפחה: האיסור על נישואי קרובים בימי-הביניים המוקדמים, (89) 90
דובב, לאה, אוטופיה בארץ הפקר: אדורנו על מאהלר, על מודרניות ועל מוסיקה, (44) 22
דובב, לאה, העין והגוף: אי נחת באסתטיקה הפמיניסטית, (47/46) 88
דובלון-קנבל, אירית, המהפכה הנאציונל-סוציאליסטית באמנות, (63) 28
דוד, אברהם, מקורות הגניזה לחקר יהודי מצרים וארץ ישראל בסוף ימי-הביניים, (38) 62
דוידוביץ, לוסי, בצל העבר: היסטוריונים גרמנים אל מול פני הנאציונל סוציאליזם, (8) 70
דוידוביץ', נדב ורקפת זלשיק, גוף ונפש: על חיתוך אונות מוח וריפוי חולי הנפש, (78) 82
דוידוביץ'-אשד, אביטל, בין קליעה לכליאה: על שיער ובתולים בתרבות היהודית באשכנז בימי-הביניים, (118) 50
דוידי, אפרים, חמישים הימים שלא זעזעו את ארגנטינה: השתלטות עובדים על מפעלים ומוסדות בימי הממשלה הפרוניסטית בשנת 1973, (89) 98
דוידסון, מתי, השתקפותם של רכיבי הזהות הישראלית במקראות לספרות בשנות החמישים והשישים, (72) 32
דויטש, יעקב, יהודים בעיני נוצרים בעת החדשה המוקדמת: קרובים ושונים, (95) 58
דויטש, נפתלי, המיתוס של מריה מבית אזוב, (16) 20
דולב, דיאנה, מגדל השן בקריית הלאום: התכנית האדריכלית לקמפוס בגבעת רם, (96) 86
דור, אברהם, מקורות הגניזה לחקר יהודי מצרים וארץ ישראל בסוף ימי-הביניים, (38) 62
דורון, אדם, סוציאליזם ואותיות לטיניות, (21) 110
דז'רנדו, ז'וזף-מארי, על התצפית בעמים הפראים (ת), (100) 78
דייוויס, אנג'לה, "אני רוצה שהם ילמדו על ישראל והחגים": אימהות יהודיות-ישראליות בבריטניה של תחילת המאה העשרים ואחת, (139) 92 
דייוויס, אנג'לה ועידו יזרעלוביץ', הקדמה: אימהוּת – ארבעה מחקרים, ארבע נקודות מבט, (139) 56
דייוויס, נטלי זימון, הדפוס ופשוטי העם, (71) 20
דייוויס, נטלי זימון, חיים של מחקר, (71) 4
דייוויס, פיליפ, האינטלקטואל, הארכאולוג והמקרא, (94) 30
דימנט, מאוריסיו, "האינדיאנים שאכלו ערבים": המפגש המורכב בין מהגרים מהמזרח התיכון לבין האוכלוסייה הילידית בפטגוניה בתחילת המאה העשרים, (130) 18 
דין ג'ונס, לסלי, זנוּת כמסך עשן: מעשה בזונת-צמרת ביוון העתיקה, (90) 40
דינר, דן, הבנה היסטורית ורציונליות-נגד – "היודנראט" כעמדת תצפית, (53) 45
דינר, דן, נאציונל סוציאליזם וסטליניזם: על זיכרון, שרירות, עבודה ומוות, (45) 76
דינר, דן, נצחון העתיד על העבר: גרמניה, היהודים ואירופה, (37) 52
דינר, דן ויגאל עילם, דיאלוג זמנים – בגידת האחראים, (38) 48
דינשטיין, יורם, מלחמה צודקת, מלחמה לא צודקת, (2) 26
דיסקין, טליה, "צנע על כל משעל": משטר הקיצוב בעיתונות הילדים במדינת ישראל בראשיתה, (141) 76
דן, אוריאל, אוכספורד, (5) 54
דן, אוריאל, ויליאם הוגארת – צייר ומורליסט, (10) 24
דן, יוסף, קץ הימים ותפיסת הזמן ההיסטורי, האפוקליפטי והריטואלי, (69/68) 58
דקל-חן, יונתן, ההתיישבות החקלאית סביב הים השחור: פרק אבוד בהיסטוריה היהודית שבין מלחמות העולם, (93) 70
דקל-חן, יונתן, חזונות תקומה מתחרים: ארץ ישראל לעומת רוסיה הסובייטית בין שתי מלחמות העולם, (141) 34
דקר, רודולף ואריאן בחרמן, המעשה באוֹטוֹ וַן אֶק: כתיבת יומן ככלי חינוכי בתקופת הנאורות, (110) 30
דר, יעל, שדות הקרב האחרים: נחום גוטמן מעצב זיכרון מלחמה קנוני לילדים, (126) 110
דרורי, יוסף, חובו של עולם האסלאם לעבדיו הצבאיים, (29) 36
דרנטון, רוברט, גוגל ועתיד הספר, (112) 70
דרשר, סימור, ביטול הסחר בעבדים והעבדות בבריטניה בעידן המהפכות: מבט השוואתי, (107) 8
דשן, שלמה, המשטר במרוקו השריפית והאוטונומיה הקהילתית היהודית, (11) 66
דשן, שלמה, יהודי בגדאד במאה ה-19: הצמיחה של רב גוניות מעמדית ותרבותית, (73) 30
דשן, שלמה, יהודי דרום-תוניסיה: צרפתיוּת, ערביוּת, יהדוּת, (82) 4