מפתח - ו

ואגו, רפאל, הטרור המקדוני והפסיפס הבלקני, (108) 36
ואגו, רפאל ורוני שטאובר, יהודים וצוענים זוכרים ומנציחים, (97) 18
ואלך, יהודה, תוכנית שליפן, (3) 62
ואלנסי, לוסט, האתיקה והפוליטיקה של הזכירה, (55) 4
ואן דר בק, קרין, מבנה השלטון ובניית טחנות מים בימי-הביניים, (129) 16
ואשטל, נתן, האינדיאנים והכיבוש הספרדי, (41) 94
ואתורי, ענת, ממיעוט פוליטי למיעוט דתי: תמורות במעמדם של הפרוטסטנטים ובתפיסת הסובלנות בממלכת פולין-ליטא, (140) 74
ווד, איאן, המצאת ההיסטוריה של המיסיון, (89) 42
ווט, ליאון, עשיית ספרים בתקופת הרנסאנס – בית הדפוס של פלאנטן באנטוורפן, (7) 30
ווטרברי, ג'ון, הרהורים על היקף המהפכה במצרים, (32) 24
וויילי, ג'ואקים, הקיסרות הגרמנית אחרי 1648: סובלנות או פרגמטיזם?, (57) 69
וויליאמסון, יו, ארכאולוגיה והיסטוריה מקראית: אישור או ערעור?, (94) 20
ווימן, דוד ס', מדוע לא הופצצה אושוויץ?, (6) 83
וולוך, נתנאל, פרשנות של ויויסקציה בעת החדשה המוקדמת, (67) 22
וולין, שלדון ס', דמוקרטיה במנוסה, (51/50) 42
וולף, ברטרם, טרוצקי – נביא (1905), (28/27) 144
וולקוב, שולמית, אגב גולדהאגן: על אנטישמיות בהיסטוריוגרפיה הגרמנית, (59) 18
וולקוב, שולמית, אנטישמיות ואנטיפמיניזם: נורמה חברתית או צופן תרבותי, (47/46) 134
וולקוב, שולמית, היסטוריה, היסטוריונים ומדינת הלאום הגרמנית, (37) 58
וולקוב, שולמית, המהפך של 1879: לידתו מחדש של הרייך השני, (2) 58
וולקוב, שולמית, זחיחות הדעת ושנאה עצמית: יהודים גרמנים בתחילת המאה ה-20, (14) 28
וולקוב, שולמית, מודרניות, אנטי-מודרניות, פוסט-מודרניות: הוויכוח על אופייה של גרמניה הקיסרית, (102) 80
וולקוב, שולמית, עוד על האנטישמיות ועל חקר האנטישמיות, (7) 76
וולקוב, שולמית, עמוס פונקנשטיין ז"ל, 1995-1937, (58) 4
וולקוב, שולמית, שלוש גרמניות ואירופה אחת: היסטוריוגרפיות שלא מומשו, (43) 60
וטיקיוטיס, פ"ג, מהפכת 1952 כביטוי למורשת ההיסטוריה, (32) 16
וידאל-נאקה, פייר, אטלנטיס והאומות, (35/34) 26
וידאל-נאקה, פייר, האומנם אייכמן של נייר?, (19/18) 110
וידאל-נאקה, פייר, הדמוקרטיה – המצאה יוונית?, (51/50) 16
וידאל-נאקה, פייר, יוספוס פלאויוס ומצדה, (13) 66
ויטל, דוד, זנגביל והלאומיות היהודית המודרנית, (24) 62
ויין, מרטין, משפט פראג, אנטישמיות ושנאת ישראל, (116) 78
ויינינגר, אוטו, על יהדות ונשיות (ת), (88) 22
ויינשטיין, דוד ואביהו זכאי, גלות ופרשנות: קרל פופר והמצאתה-מחדש של ההיסטוריה של המחשבה המדינית באירופה, (101) 14
ויינשטיין, רוני, בין חירות לפיקוח גובר: צעירים יהודים באיטליה בראשית העת החדשה, (102) 30
ויינשטיין, רוני, הגטו היהודי והרובע העירוני בערים האיטלקיות בראשית העת החדשה: בין ריחוק לקרבה, (67) 12
ויינשטיין, רוני, הקדמה: "צעיר אני לימים ואתם ישישים" (איוב לב, 6), (102) 4
וייס, יפעת, "דבר בחיי לא הלך לאיבוד": לאה גולדברג, חברתה מנוער וזיכרונות מגרמניה, (100) 112
וינטר, ג'יי, בחיפוש אחר הדור האבוד, (65) 26
וינטר, מיכאל, האסלאם במדינה: פרגמטיות ומחויבות גוברת, (32) 38
וינטר, מיכאל, תפיסות אסלאמיות של זמן, (69/68) 88
וינטר, מיכאל, אסלאם אורתודוקסי, אסלאם עממי ותרבות חילונית בתורכיה ובמצרים בשלהי ימי-הביניים, (16) 48
וינריב, אלעזר, "לשוחח עם בני הדורות הקודמים ולנסוע לארצות שונות", (134/133) 144 
וינריב, אלעזר, מה היה אילו...?, (33) 28
וינריב, אלעזר, מה קרה לקפיטן קוק? פרשה אתנו-היסטוריוגרפית, (74) 4
וינריב, אלעזר, נפילתו ועלייתו של הנראטיב ההיסטורי, (52) 20
וינריב, אלעזר, סרנדיפיות (מסה), (98) 118
וינריב, אלעזר, 'רשומון' וההיסטוריון, (86) 22
וינריב, אלעזר, שבילים מתפצלים, (115) 98
ויסמן, ענת, מחשבות בזמן הווה, (69/68) 122
ויצטום, דוד, הימין הגרמני החדש ואירופה, (43) 71
וירט-נשר, חנה, עקבות מן העבר: כתיבה יהודית-אמריקנית רב-לשונית, (97) 40
וישניצר, אבנר, קורי הזמן: לוחות זמנים, מגדלי שעון ומקצב החיים העירוניים באימפריה העות'מאנית, (119) 18
ולדמן, יעל, בין אלימות לצדק: דנמרק במאה ה-13, (25) 70
וסרמן, הנרי, יהודים בסגנון יוגנדשטיל, (33) 50
וסרשטיין, ברנרד, אור חדש על רצח הלורד מוין, (7) 4
וסרשטיין, ברנרד, מלחמות יהודים: ישעיה ברלין, יצחק דויטשר, ארתור קסטלר, (104) 80
ורבין, אנאלו וליאורה בילסקי, עיר קטנה וניסיון אונס אחד, (98) 20
ורדי, עמנואל, יריבות מעמדית, תחרות משפחתית ואיבה מפלגתית: המאבק על השלטון בג'נובה בשלהי המאה ה-14, (71) 78
ורמן, דרור, "אם אין אני לי": הפרט הנאור בעידן המהפכות, (104) 62
ורמן, דרור, לורנס סטון (1999-1919) – שנה למותו, (71) 36
ורמן, דרור, מין בשאינו מינו: השבלייה דה-און והתפתחות הג'נדר באנגליה על סף העידן המודרני, (62) 72