מפתח - ז

זגגי, נטע, הלנה מטרויה כדמות חיובית בספרות היוונית הקלאסית, (12) 20
זגגי, נטע, הנס הפיסי אצל הרודוטוס, (21) 18
זונדר, אינס, שרלוטה כהן: חלוצת האדריכליות בארץ ישראל, (96) 22
זיידמן, מיקי ורות קרק, ראשיתה של תל-אביב: מה בין "אחוזת בית" ל"עיר גנים"?, (106) 8
זילבר, מרקוס, יהודים בפולין 1916 (ת), (65) 78
זילבר, מרקוס, לראות או לא לראות? טיולים בשלוש שפות בווילנה בשנות ה-30 המאוחרות, (125) 58
זינגר, איתמר, החיתים והמקרא – עיון מחודש, (87) 4
זינגר, איתמר, הפלשתים במקרא: האמנם השתקפות של סוף ימי המלוכה?, (94) 74
זיסנויין, חנה, ערב הרפורמציה: כתבי הקודש בחרוז ובתמונה, (112) 18
זיסר, אייל, סוריה, מלחמת אוקטובר 1973: המלחמה המוחמצת, (84) 34 
זכאי, אביהו, דת ואתיקה בראשית העת החדשה: ג'ונתן אדוארדס והיווצרות המרחב הפרוטסטנטי באמריקה, (83) 28  
זכאי, אביהו, הפואטיקה של ההיסטוריה וגורל עם ישראל – היהודים במחשבה האפוקליפטית האנגלית במאות ה-16 וה-17, (55) 72
זכאי, אביהו, יהושע אריאלי: תעודת האדם וגורל ההיסטוריה, (83) 3
זכאי, אביהו ודוד ויינשטיין, גלות ופרשנות: קרל פופר והמצאתה-מחדש של ההיסטוריה של המחשבה המדינית באירופה, (101) 14
זכים, אריק, תולדות הטבע של תל-אביב, (106) 138
זכים, מיכאל, דמוקרטיה, קפיטליזם וחליפת שלושת החלקים: המהפכה התעשייתית בארצות-הברית, 1860-1760, (66) 52
זכים, מיכאל, הגוף הרווחי: חייטות אישית במאה ה-19, (78) 30
זכים, מיכאל, הגוף ההיסטורי, (78) 3
זכים, מיכאל, הפרט החולה: אינדיבידואליזם כפתולוגיה, (104) 18
זכים, מיכאל ומלאת שמיר, הקדמה: האדם הפרטי כריבון לעצמו, (104) 4
זלטנר, יחיאל, המודיעין של חניבעל, (29) 14
זלטנר, יחיאל, כריסטיאן מייר: בדרך אל האידיאה של ההיסטוריה, (16) 78
זלצר, ענת ומודי בר-און, שכל כמה דקות יהיה לנו הווה, (72) 58
זלקין, מוטי, "את הדר הטבע לא ידעו ואת תכלת השמים לא ראו"? ילדוּת בחברה היהודית המסורתית במזרח-אירופה, (102) 58
זלשיק, רקפת ונדב דוידוביץ, גוף ונפש: על חיתוך אונות מוח וריפוי חולי הנפש, (78) 82
זלשיק, רקפת, ה"רפסודיות" של יוהן כריסטיאן רייל, (73) 79
זמורה, הלי, בוב סקריבנר (1998-1941) והרנסנס של מחקר הרפורמציה, (66) 4
זנד, שלמה, בין מילה לאדמה: קווי-מתאר לתולדות האינטלקטואל בעידן הציוני, (58) 62
זנד, שלמה, במה הועילה והזיקה אסכולת ה"אנאל" להיסטוריה, (82) 30 
זנד, שלמה, הים התיכון: אתר קולנועי אקזוטי, זהות מדומיינת והיסטוריה, (75) 38
זנד, שלמה, המון וקולנוע בפריז של סוף המאה, (62) 4
זנד, שלמה, המלחמה הגדולה והתמונה הנעה: מהרואיזם לאומי-גברי לקונסנזוס פציפיסטי, (65) 161
זנד, שלמה, יעקב טלמון והמהפכה הטוטליטרית, (31/30) 176
זנד, שלמה, קליאו והתמונה הנעה, (40/39) 57
זרטל, אדם, מצור נברתא וראשית המרד הגדול, (10) 32
זרטל, עדית, המעונים והקדושים: כינונה של מרטירולוגיה לאומית, (48) 26