צרו קשר

המערכת:

בית הספר להיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב

טלפון: 03-6409625

דוא"ל: zmanim@tauex.tau.ac.il


המו"ל:

למדא, ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה, הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד

דרך האוניברסיטה 1, ת"ד 808, רעננה 4353701

טלפון: 09-7783364, פקס: 09-7780667

דוא"ל: zmanim@openu.ac.il

 

מינויים, מכירה והפצה:

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

רחוב בית"ר 2, ת"ד 10477, ירושלים 9110401

טלפון: 02-5650444/5, פקס: 02-6712388

דוא"ל: shazar@shazar.org.il