המערכת

עורכים: גדי אלגזי, ענבל עופר, מירי שפר־מוסנזון

עורכת אחראית: נעה קאופמן 

חברי המערכת: מירי אליאב־פלדון (יו"ר החברה ההיסטורית הישראלית), יואב אלון, איריס סולימני, אביעד קליינברג, איריס רחמימוב, איריס שגריר

מועצת המערכת: בנימין איזק, רם בן־שלום, דבורה ברנשטיין, תמר הרמן, שולמית וולקוב, אביבה חלמיש, אמנון כהן, בילי מלמן, יעקב (קובי) מצר, אבנר עופר, שאול פרידלנדר, ירון צור, יוסף קפלן, רענן ריין

רכז הפקה: אלון עוז

עריכת לשון: תמי אילון־אורטל

גרפיקה ועיצוב עטיפות: יעל עינת־ארדיטי

התקנה והגהות: שרונה יוהן

טיפול בזכויות יוצרים: דנה קנובלר

זמנים, רבעון להיסטוריה, מופיע ארבע פעמים בשנה.
כתב העת רואה אור על ידי: בית הספר להיסטוריה, הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין, אוניברסיטת תל אביב; המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה; והחברה ההיסטורית הישראלית

Chief Editors: Gadi Algazi, Inbal Ofer, Miriam Shefer-Mossensohn

Deputy Editor: Noa Kaufman 

Editors: Miriam Eliav-Feldon (Chairperson of the Historical Society of Israel), Yoav Alon, Aviad Kleinberg, Iris Rachamimov, Iris Shagrir, Iris Suleimani

Editorial Board: Ram Ben-Shalom, Deborah Bernstein, Amnon Cohen, Saul Friedländer, Aviva Halamish, Tamar Hermann, Benjamin Issac, Yosef Kaplan, Billie Melman, Jacob (Kobi) Metzer, Avner Offer, Raanan Rein, Yaron Tsur, Shulamit Volkov

Production Coordinator: Alon Oz

Language Editing: Tami Eylon-Ortal

Graphic Design: Yael Einat-Arditi

Copy Editing: Sharona Johan

Copyrights Clearance: Dana Knobler

Zmanim: A Historical Quarterly is published by the School of History at Tel Aviv University; the Department of History, Philosophy and Judaic Studeis at the Open University of Israel; and the Historical Society of Israel