המערכת

עורכים: גדי אלגזי, גיא מירון, מירי שפר-מוסנזון

עורך אחראי: אסף מונד

חברי המערכת: מירי אליאב-פלדון (יו"ר החברה ההיסטורית הישראלית), יואב אלון, איריס סולימני, אביעד קליינברג, איריס רחמימוב, איריס שגריר

מועצת המערכת: בנימין איזק, רם בן-שלום, דבורה ברנשטיין, תמר הרמן, שולמית וולקוב, אביבה חלמיש, אמנון כהן, בילי מלמן, יעקב (קובי) מצר, אבנר עופר, שאול פרידלנדר, ירון צור, יוסף קפלן, רענן ריין

רכז המערכת: עודד פוירשטיין

רכז הפקה: אלון עוז

עריכת לשון: לידר ארצי, טלי בלייכר

גרפיקה ועיצוב עטיפות: יעל עינת-ארדיטי

התקנה והגהות: שרונה יוהן

טיפול בזכויות יוצרים: ענת יגנס

זמנים, רבעון להיסטוריה, מופיע ארבע פעמים בשנה.
כתב העת רואה אור על ידי: בית הספר להיסטוריה, הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין, אוניברסיטת תל אביב; המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה; והחברה ההיסטורית הישראלית

Chief Editors: Gadi Algazi, Guy Miron, Miriam Shefer-Mossensohn

Deputy Editor: Assaf Mond

Editors: Miriam Eliav-Feldon (Chairperson of the Historical Society of Israel), Yoav Alon, Aviad Kleinberg, Iris Rachamimov, Iris Shagrir, Iris Suleimani

Editorial Board: Ram Ben-Shalom, Deborah Bernstein, Amnon Cohen, Saul Friedländer, Aviva Halamish, Tamar Hermann, Benjamin Issac, Yosef Kaplan, Billie Melman, Jacob (Kobi) Metzer, Avner Offer, Raanan Rein, Yaron Tsur, Shulamit Volkov

Editorial Coordinator: Oded Feuerstein

Production Coordinator: Alon Oz

Language Editors: Lidar Artzi, Tali Bleicher

Graphic Design: Yael Einat-Arditi

Copy Editing: Sharona Johan

Copyrights Clearance: Anat Yegnes

Zmanim - A Historical Quarterly published by the School of History at Tel Aviv University; the Department of History, Philosophy and Judaic Studeis at the Open University of Israel; and the Historical Society of Israel