צוות רשות המחקר

דיקן המחקר: פרופ' צחי וייס 
 
מנהלת רשות המחקר: ליאורה אזולאי
09-7781135, leoraa@openu.ac.il

עוזרת אדמינסטרטיבית: רגינה ליבשיץ-לוין
09-7781134, reginali@openu.ac.il 
 
אחראית תחום מדעי החברה וקרנות פדרליות: גלית שולמן
09-7781538, galitsh@openu.ac.il
 
אחראית תחום מדעי הרוח והאיחוד האירופאי: מיקה מור
 
מתאמת מענקי מחקר פנימיים:  שחר רותם
 
 :רכזת קולות קוראים וכח - אדם מחקריענת הופמן
09-7781965, anatho@openu.ac.il
 
ועדת ההיגוי של רשות המחקר:
יו"ר ועדת ההיוגי: פרופ' צחי וייס המחלקה לספרות ללשון ואומנויות
פרופ' רונית וייסמן המחלקה למדעי הטבע והחיים
פרופ' טל מקובסקי המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה
פרופ' מנור מנדל המחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב