האוניברסיטה הפתוחה ומצוינות מדעית

האוניברסיטה הפתוחה היא מוסד ייחודי בנוף ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל. ייחודיותה באה לידי ביטוי בשני מאפיינים שלכאורה סותרים זה את זה, אך למעשה משלימים זה את זה: מצד אחד, ההרשמה לקורסי היסוד פתוחה בפני כל סטודנט וסטודנטית ללא דרישות מקדימות. מהצד האחר, הדרישות האקדמיות הן קפדניות במיוחד.
 
חברי הסגל האקדמי הבכיר הם האחראים על הרמה האקדמית הגבוהה של הקורסים באוניברסיטה. כאחת מתשע האוניברסיטאות המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה, האוניברסיטה הפתוחה מעסיקה חברי סגל בכיר שנבחרים בראש ובראשונה על יסוד מצוינותם המחקרית. חברי הסגל הבכיר של האוניברסיטה מחלקים את זמנם בין מחקר בסיסי, פיתוח קורסים, אחריות אקדמית על הקורסים וניהול הממד האקדמי של האוניברסיטה. לצד חברי הסגל הבכיר, האוניברסיטה מעודדת גם את חברי סגל ההוראה לעסוק בפעילות מחקרית, והם תורמים תרומה של ממש לקידום המחקר באוניברסיטה.
 
בשנים האחרונות הגיעו חוקרי האוניברסיטה הפתוחה להישגים רבים: פרסום מאמרים פורצי דרך, זכייה בפרסים, הוקרה של הקהילה המדעית וזכייה במענקים של קרנות מחקר תחרותיות, ובהן הקרן הלאומית למדע (ISF), הקרנות של משרדי הממשלה השונים, הקרן הדו-לאומית ישראל-גרמניה (GIF), הקרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב (BSF) וקרנות האיחוד האירופי השונות, כגון - MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS, ה-ERC ועוד.
 
תפקידה של רשות המחקר הוא להגדיל את היקף המחקר באוניברסיטה ולסייע לחוקרי האוניברסיטה בהגשמת חזונם המדעי, תוך תמיכה בהגשה לקרנות המחקר התחרותיות, תמיכה מקרנות מחקר פנימיות וניהול בפועל של כספי המחקר.
 
המחקר המדעי של חוקרי האוניברסיטה הפתוחה, כחלק מהקהילה המדעית כולה, תורם לקידום הידע האנושי. הוא גם מה שמאפשר את קיומה של אוניברסיטה המנגישה את אוצרות הדעת ברמה הגבוהה ביותר לכל מתעניין.
 
אני מאחל לחוקרי האוניברסיטה הפתוחה שימשיכו לחקור את הלא-נודע, יגלו גילויים חדשים ויובילו את הקהילה המדעית ואת הסטודנטים להבנה טובה יותר של העבר, ההווה והעתיד.
 
פרופ' צחי וייס
דיקן המחקר