13  יוני   2018
סמינר מחקר

הרצאה

סמינר מחקר של המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה ושה"ם

על התפקיד של המדיה, מסך או נייר, כרמז לעומק עיבוד

ד"ר יעל סידי

רעננה  |  13:00   ללא תשלום