אנליטיקות למידה

המושג 'אנליטיקות למידה'  (Learning Analytics) כולל את האיסוף, המדידה, הניתוח וההצגה של דפוסי למידה לטובת שיפור ההוראה והלמידה, שיפור חומרי הלימוד ואופטימיזציה של סביבת הלמידה המקוונת. אנליטיקות הלמידה מוצגות באמצעות לוח מחוונים (dashboard) שמשקף באופן ויזואלי את העקבות שסטודנטים משאירים אחריהם בסביבת הלמידה. 

לוח מחוונים עבור סגל הוראה

לוח המחוונים הראשון שפותח בשה"ם, הותאם למודל הפדגוגי של רצפי למידה מקוונים ועוצב ייעודית עבור סגל ההוראה בקורסים שפותחו במודל הרצפים. הוא מציג את היקף הכניסות לאתרי הקורסים, את מספר הסטודנטים שנכנסו ואת היקף הפעילות שלהם ברמה יומית. בנוסף לוח המחוונים מציג את התקדמות הלומדים ברצפי הלמידה והצלחתם במשימות ההערכה השונות.
לוח המחוונים השני שפותח, יעלה לאויר בסמסטר 2019ג, ומיועד לכלל הקורסים. הוא מאפשר הצגה של כניסות לאתרי הקורסים והיקף הפעילות של הסטודנטים ברמה יומית , ובנסוף סגל ההוראה מקבל חיווי אודות היקף ההשתפות במפגשים המקוונים החיים וכן היקף הצפיות בהקלטות הוידאו. 

אנליטיקות למידה לפעולה

עיצוב חווית המשתמש ממוקדת ביצירה אוטומטית של המלצות להתערבויות פדגוגיות, תמיכה בהפצתן ובחינת האפקטיביות שלהן. מערך מחווני הלמידה יוטמע בקרב סגל ההוראה באמצעות ייעוץ מקצועי לניתוח הנתונים לטובת שיפור של תהליכי ההוראה ועדכון חומרי הלימוד. צוות אנליטיקות למידה בשה"ם משלב בתהליך הפיתוח טכנולוגיות של למידה חישובית (machine learning), בינה מלאכותית (artificial intelligence) ופיתוח ארכיטקטורה התומכת בנתוני עתק (big data).

מהי פדגוגית רצפי הלמידה המקוונים?

במהלך 2018 גובשה באוניברסיטה הפתוחה מתודולוגיה חדשה לפיתוח פדגוגי של קורסי האו"פ – "פדגוגיית הרצפים" –  המציגה את מכלול חומרי הלימוד של הקורס, המודפסים והדיגיטליים, בצורה סדורה באתר הקורס. רצפי הלמידה מוצגים על פי יחידות הקורס, וכל רצף מורכב מ"פאזל" אינטראקטיבי של משאבי למידה – טקסטים, וידאו, אודיו, אנימציה, תרגילים אינטראקטיביים ועוד. לכל רצף כזה יש נרטיב ברור הכולל את מטרות היחידה, תוצרי הלמידה המצופים מן הסטודנטים והמיומנויות הנדרשות מהם. חומרי הלימוד, המחולקים למנות תוכן קטנות, מקלות על הסטודנטים לארגן בצורה מיטבית את עומס הלימוד לאורך הסמסטר.