רצפי למידה מקוונים


במהלך 2018 גובשה באוניברסיטה הפתוחה מתודולוגיה חדשה לפיתוח פדגוגי של קורסי האו"פ – "פדגוגיית הרצפים" –  המציגה את מכלול חומרי הלימוד של הקורס, המודפסים והדיגיטליים, בצורה סדורה באתר הקורס. רצפי הלמידה מוצגים על פי יחידות הקורס, וכל רצף מורכב מ"פאזל" אינטראקטיבי של משאבי למידה – טקסטים, וידאו, אודיו, אנימציה, תרגילים אינטראקטיביים ועוד. לכל רצף כזה יש נרטיב ברור הכולל את מטרות היחידה, תוצרי הלמידה המצופים מן הסטודנטים והמיומנויות הנדרשות מהם. חומרי הלימוד, המחולקים למנות תוכן קטנות, מקלות על הסטודנטים לארגן בצורה מיטבית את עומס הלימוד לאורך הסמסטר.
שיטה זו מספקת לצוותים האקדמיים נתונים סטטיסטיים (אנליטיקות למידה​) בנוגע ללמידה של הסטודנטים באתר הקורס, ומאפשרת התערבות פדגוגית במהלך הקורס לעידוד התמדה, לשיפור ההוראה ותיקון כשלים שזוזו על בסיס של ניתוח הנתונים.


בפברואר 2019 השקנו פורמט חדש לסביבת הלמידה​ המותאם לפדגוגית רצפי הלמידה. הפורמט החדש כולל ממשק ייחודי, פרסונליזציה לסטודנטים כך שהם מקבלים חיווי אישי על התקדמותם ברצף הלמידה. הפורמט החדש מכיל כלי עריכה מתקדמים שמאפשרים לסגל האקדמי שיפור מתמיד של רצפי הלמידה המומלצים באתרי הקורסים. 

רצפי למידה באתרי הקורסים