לתשומת לבכם,

ב- 2019 מפורסם היצע שנתי של קבוצות הלימוד בכל מרכזי הלימוד, תוכלו להעזר בהיצע לתכנון לימודיכם לכל השנה. ניתן לראות את ההיצע במערכת היצע הקורסים ברחבי הארץ.
 
בברכה,
האוניברסיטה הפתוחה