האוניברסיטה הפתוחה יוצאת לחופשת חג בתאריכים 11.09.2018-9.9.2018.

 

כמו כן, האוניברסיטה יוצאת לחופשה מרוכזת בתאריכים 01.10.2018-16.9.2018,

ובהם מתקני האו"פ יהיו סגורים.​


ימי החג והחופשה אינם נכללים במניין ימי העבודה שבהם ניתן לבצע הרשמה או שינויים בהרשמה לבחינה, ולכן הוקדמו התאריכים האחרונים לביצוע פעולות עבור מועדי בחינה, כמפורט להלן:

 

מועד ותאריך בחינה

תאריך אחרון להרשמה לבחינה או לשינוי מרכז בחינה לסטודנטים בעלי תנאים מיוחדים

תאריך אחרון להרשמה לבחינה או לשינוי מרכז בחינה לסטודנטים בתנאים רגילים

תאריך אחרון לביטול הרשמה לבחינה

95 – 13.9.18

28.8.18

4.9.18

5.9.18

83 – 4.10.18

2.9.18

12.9.18

13.9.18

84 – 8.10.18

4.9.18

2.10.18

3.10.18

82 – 9.10.18

5.9.18

3.10.18

4.10.18

85 – 11.10.18

12.9.18

7.10.18

8.10.18

 

 

 

 

 

הרשמה לבחינה ושינוי מרכז בחינה (במידת הצורך) יתאפשרו עד המועד המופיע בטבלה בלבד.

 

לאחר התאריך שנקבע לא יתאפשר להירשם לבחינה או לבצע שינוי מרכז בחינה.

 

 

 

יש להירשם או לבטל הרשמה לבחינות באמצעות מערכת שאילתא בלבד.

 

אנא הקדימו להירשם לבחינות במערכת שאילתא בהתאם לאמור לעיל.

 

הזכאות לבחינה בכפוף לעמידה בדרישות הקורס.

 

 

 

לבירורים ניתן לפנות למוקד הפניות בימים א-ה בשעות 19:00-08:30 בטלפון: 09-7782222.​

 

 

 

בהצלחה בבחינות

 

 

 

מרכז ההישגים הלימודיים​