עמוד בית של האוניברסיטה הפתוחה

היחידה לקידום עובדי הוראה

פקס: 09-7780635
טלפון: 09-7781512

ניהול כיתה – היבטים לימודיים וחברתיים

דרכים לפיתוח הכיתה כקבוצה חברתית לומדת.

נושאי הלימוד:

 1. הכיתה ההטרוגנית- תהליכי הל"ה הממוקדים בלומד
  • דגמים לניהול זמן מורה וזמן לומד – השתמעויות מעבודה שיתופית ויחידנית
  • מבנים גמישים של ארגון לומדים וסוגים של צוותי למידה
  • פיתוח החשיבה מסדר גבוה בכיתה: שאילת שאלות, תהליכי חקר ובניית ידע
  • ניתוח טעויות חשיבה כנקודת מוצא בתכנון תהליכי הוראה-למידה
  • מערך הערכה הנותן מענה לשונות הלומדים בכיתה
  • פיתוח אסטרטגיות התמודדות ומכוונות למטרה אצל הלומדים
  • הכרת כלים למיפוי תפקוד והתקדמות הלומד ביחס לעצמו וביחס למצופה משכבת הגיל
  • בניית תכניות אישיות להתקדמות על בסיס המיפוי
  • הערכה בכיתה בשירות הלמידה - שילוב הערכה פנימית והערכה חיצונית
  • הערכה מסכמת והערכה מעצבת כמקדמים תהליכי הוראה-למידה

 2. הכיתה ההטרוגנית - קבוצה חברתית לומדת
  • מיפוי מערכים חברתיים ומערכי תקשורת בכיתה וניתוחם
  • אקלים כיתה מיטבי – כלים למיפוי ולניתוח יישומי של הממצאים
  • הדרכים להשגת אקלים כיתה מיטבי בהתבסס על מיפוי צורכי הלומדים
  • חקר מקרים וניתוח אירועים - ניתוח מקורות ודרכים לביצוע מחקרי פעולה
  • דרכים להתמודדות עם קונפליקטים במגוון מעגלי תקשורת (מורה-הנהלה- הורה-לומד)
  • הבניית מאגר פעילויות לשיפור האקלים הכיתתי והבית ספרי
  • חינוך לערכים כחלק מהתכנית הבית ספרית ומהרצף החינוכי

 3. המורה בכיתה ההטרוגנית - מפיתוח אישי לשותפות בצוות הבית ספרי
  • אימון לפיתוח מיקוד שליטה פנימי ואחריות אישית ללמידה ברמת לומדים ומורים
  • מיומנויות הקשבה ומיומנויות מתן משוב וקבלתו ככלי בידי הלומדים והמורים
  • ניהול פרויקטים בעבודת צוות כמנוף לפיתוח שיתופי פעולה
  • הכנת תכנית עבודה שנתית למימוש הרצף החינוכי-לימודי

היקף: 56 שעות אקדמיות או 60 שעות אקדמיות ב"אופק חדש"יצירת קשר
למידע נוסף נא מלא/י פרטיך
ונחזור אליך: