עמוד בית של האוניברסיטה הפתוחה

היחידה לקידום עובדי הוראה

פקס: 09-7780635
טלפון: 09-7781512

55551 - מורים חונכים

מטרת החונכות לתמוך בתהליך קליטתו והשתלבותו של המורה החדש בשנת עבודתו הראשונה במערכת החינוך, ללוות ולהדריך אותו ולהעריך את דרך עבודתו ואת ביצועיו.

פרוט הקורסים:
 • חונכים-מלווים שלב א'

  קורס בסיסי בהיקף של 60 שעות לימוד אקדמיות. אפשרות למודולות של 30+30 במהלך שנתיים. הרשמה מקוונת
 • חונכים-מלווים שלב ב'

  הרשמה מקוונת
  קורס מעמיק בהיקף של 60 שעות לימוד אקדמיות. ניתן ללמוד שלב א' בלבד ללא תלות בשלב ב'. שלב ב' מותנה בסיום שלב א'.
 • סופרויז'ן

  הרשמה מקוונת
  לבוגרי שלב א' ושלב ב' (או בוגרי 150 שעות במתכונת הישנה) וחונכים בפועל. מקנה אפשרות להכשרת חונכים. היקף הקורס 30 שעות לימוד אקדמיות.

הקורסים יתקיים במרכזי לימוד ברחבי הארץ בכפוף למספר הנרשמים.

הלימודים מקנים
 • למסיימים בהצלחה את הקורס הבסיסי, שלב א' - תעודה של מורה חונך/ת ומלווה מטעם משרד החינוך והאוניברסיטה פתוחה
 • למסיימים בהצלחה את הקורס המעמיק , שלב ב' - תעודה של מורה חונך מומחה-מלווה מומחה מטעם משרד החינוך והאוניברסיטה הפתוחה
 • לכל המסיימים – עדיפות לשמש בתפקיד מורים חונכים במערכת החינוך

בין נושאי הלימוד*
 • חשיפה למודלים ולמיומנויות של הדרכה, של הנחיה ושל אימון אישי
 • זיהוי קשיי המתמחה ודרכים להכוונתו בתהליך של אימון
 • עקרונות בבניית תכנית חניכה ואימון
 • הערכה כתהליך העצמה בהתפתחותו המקצועית של המתמחה בהוראה (הערכה אמצע שנה והערכה מסכמת).
 • תהליך החונכות כמודלינג לתהליכי למידה משמעותית בכיתה
 • שיח רפלקטיבי כאמצעי להתפתחותו המקצועית של המתמחה

תנאי קבלה:

 • מורים במערכת החינוך בעלי תעודת הוראה או רשיון הוראה בעלי ותק של חמש שנים לפחות
 • המלצת מנהל בית הספר ו/או הפיקוח על הגנים

תגמול המורה החונך

מורים באופק חדש- חונכות של מתמחה אחד - 2.4% מהשכר המשולב, שני מתמחים- 4.8%, שלושה מתמחים (בשעות חונכות נפרדות) 7.2%. שעה משעות השהיה של החונך ושל המתמחה תוגדר כשעת "חונכות למתמחה"

מורים בעוז לתמורה ובעולם הישן - תגמול כספי.

הקורס ממומן על–ידי משרד החינוך.


* נושאי הלימוד בהתאם להיקף הלימודים

 יצירת קשר
למידע נוסף נא מלא/י פרטיך
ונחזור אליך: