עמוד בית של האוניברסיטה הפתוחה

היחידה לקידום עובדי הוראה

פקס: 09-7780635
טלפון: 09-7781512

55551 - מורים חונכים

מטרת החונכות לתמוך בתהליך קליטתו והשתלבותו של המורה החדש בשנת עבודתו הראשונה במערכת החינוך, ללוות ולהדריך אותו ולהעריך את דרך עבודתו ואת ביצועיו.

חונכים – מלווים – בהיקף של 30 – 60 שעות, בכפוף לאישור משרד החינוך. התכנית משלבת מפגשים פנים-אל-פנים ולמידה מקוונת.

בין נושאי הלימוד*
  • חשיפה למודלים ולמיומנויות של הדרכה, של הנחיה ושל אימון אישי
  • זיהוי קשיי המתמחה ודרכים להכוונתו בתהליך של אימון
  • עקרונות בבניית תכנית חניכה ואימון
  • הערכה כתהליך העצמה בהתפתחותו המקצועית של המתמחה בהוראה (הערכה אמצע שנה והערכה מסכמת).
  • תהליך החונכות כמודלינג לתהליכי למידה משמעותית בכיתה
  • שיח רפלקטיבי כאמצעי להתפתחותו המקצועית של המתמחה

תנאי קבלה:

  • מורים במערכת החינוך בעלי תעודת הוראה או רשיון הוראה בעלי ותק של חמש שנים לפחות
  • המלצת מנהל בית הספר ו/או הפיקוח על הגנים

תגמול המורה החונך

  • מורים באופק חדש ובעוז לתמורה - חונכות של מתמחה אחד - 2.4% מהשכר המשולב, שני מתמחים - 4.8%, שלושה מתמחים (בשעות חונכות נפרדות) - 7.2%. שעה משעות השהיה של החונך ושל המתמחה תוגדר כשעת "חונכות למתמחה"
  • מורים בעולם הישן - תגמול כספי.

הקורס ממומן על–ידי משרד החינוך.


* נושאי הלימוד בהתאם להיקף הלימודים

 יצירת קשר
למידע נוסף נא מלא/י פרטיך
ונחזור אליך: