​בתאריכים 16.11.2021, 12.7.2022 המועצה להשכלה גבוהה עדכנה את החלטתה בנוגע לאפיקי מעבר.​
בהתאם להחלטה המעודכנת, הקבלה במסגרת אפיק מעבר מובטחת רק לעומדים בכל התנאים הבאים:
   1)    קיום כל הדרישות המוגדרות באפיק.
   2)    מי שהחל לימודיו באוניברסיטה הפתוחה לפני שנת הלימודים תשפ"ג (2023-2022) ואשר
          יתקבל ללימודים באוניברסיטה המקבלת לשנת הלימודים תשפ"ד;

          או
         מי שיש לו זכאות לתעודת בגרות (ללא תלות בציוני הבגרות).
אם אינך עומד.ת באחד או יותר מהתנאים הנ"ל – עליך לבדוק מול האוניברסיטה אליה את.ה מתכננ.ת לעבור אם תהיה מחוייב.ת בדרישות נוספות ואילו.
את החלטת המל"ג ניתן לראות במלואה כאן​.​
​​