זמנים - רבעון להיסטוריה אוניברסיטת תל-אביב האוניברסיטה הפתוחה מרכז זלמן שזר זמנים - רבעון להיסטוריה
*

דבר המערכת

  המאמר במלואו

*

ביקורת ספרים

 המאמר במלואו
  • אסף מונד על ספרו של ירון ג'אן, רעשי המודרניות: חוויות של שמיעה בגרמניה 1914-1945
    יפעת וייס על ספרו של מרקוס זילבר, לאומיות שונה אזרחות שווה! המאמץ להשגת אוטונומיה ליהודי פולין במלחמת העולם הראשונה
    ________________________________________________________________

התקבלו במערכת


גיליון מספר 132 / סתיו 2015

גיליון 132 - תמונת השער     תמונת השער:  פליטים בורחים ממזרח
     גרמניה, שנת 1949
     (© Bettmann / CORBIS)