זמנים - רבעון להיסטוריה אוניברסיטת תל-אביב האוניברסיטה הפתוחה מרכז זלמן שזר זמנים - רבעון להיסטוריה
*

דבר המערכת

  המאמר במלואו

*

גיליון מיוחד: יהודים וערבים במזרח התיכון

*

ביקורת ספרים

 המאמר במלואו
  • אלה אילון על ספרה של רימה שיכמנטר, חבר מנייר: עיתונות ילדים ישראלית בעשור הראשון למדינה
  • ענבל עופר על ספרה של תמר גרובס, Teachers and the Struggle for Democracy in Spain, 1970-1985
  • אייזיק לובלסקי על ספרו של חן צורף-אשכנזי, German Soldiers in Colonial India
*

התקבלו במערכת

גיליון מספר 135 / קיץ 2016

גיליון 135 - תמונת השער    תמונת השער: פועלי בניין ערבים ויהודים
     באתר הבנייה של בניין ימק"א בירושלים,
     אפריל 1928 (באדיבות אוסף התצלומים
     הלאומי)