הדרכה

הדרכה בלמידה

מערך ההדרכה בלמידה עוסק בפיתוח כלים ובהקניית אסטרטגיות למידה בהתאם לצרכים האקדמיים הנדרשים במהלך הלימודים לתואר באוניברסיטה הפתוחה (להלן "האו"פ").

המערך מציע לסטודנטים של האו"פ סדנאות בכישורי למידה והדרכה אישית .

את הצע הסדנאות , המועדים ומרכזי הלימוד בהם הן יתקיימו, ניתן לראות במסך היצע הקורסים ברחבי הארץ.

סדנאות בכישורי למידה

מטרת הסדנאות היא לתת מענה למגוון הצרכים הלימודיים של הסטודנט באוניברסיטה הפתוחה. הסדנאות המוצעות:

הדרכה אישית

הדרכה אישית במטרה לשפר ולייעל את תהליך הלמידה של הסטודנט.


סדנאות בכישורי למידה
בקורסים אקדמיים

סדנאות ייחודיות לסטודנטים המשתתפים בקורסים הבאים: