האוניברסיטה הפתוחה

דיקנט הלימודים האקדמיים

הפרויקט החרדי

מטרת הפרויקט החרדי של האוניברסיטה הפתוחה לאפשר לאברכים ותלמידי ישיבות ללמוד לימודים אקדמיים ברמה גבוהה במקביל ללימודים בישיבות ובכוללים. שיטת ההוראה מרחוק של האוניברסיטה הפתוחה, שאינה מחייבת נוכחות בקמפוס או בכיתת לימוד ומאפשרת לכל סטודנט ללמוד בסביבתו הטבעית בזמנים ובשעות הנוחים לו, מהווה יתרון חשוב לסטודנטים המקפידים על שמירת מצוות ואורח חיים דתי-חרדי ומתרחקים מחברה מעורבת: גברים ונשים. כל תלמידי הפרויקט לומדים בהיקף המקובל בישיבות ובכוללים, ובמקביל - לומדים גם לתואר אקדמי של האוניברסיטה הפתוחה במגוון מקצועות ותכניות.

לתלמידים שהרקע הלימודי שלהם אינו מאפשר להתחיל כבר בשלב הראשון בלימוד קורסים אקדמיים, פתחה האוניברסיטה הפתוחה קבוצות השלמה (מכינות) במתמטיקה ואנגלית. מטרת לימודי השלמה אלה להקנות להם את היסודות הנחוצים ללימודים במקצועות שבחרו ללמוד באקדמיה.

תלמידי הפרויקט החרדי נהנים ממלגת לימודים המכסה את שכר הלימוד שלהם (התשלום באו"פ הוא לפי קורס ולא עבור שנת לימודים). המלגות ממומנות ברובן מכספי קרנות חיצוניות ותרומות נדבנים המבקשים לקיים כך את מצוות הצדקה במעלתה הגדולה ביותר (על פי דירוג שקבע הרמב"ם בפ"י ה"י מהלכות מתנות עניים), וכן מקרנות פנימיות של האוניברסיטה הפתוחה. כיום לומדת במסגרת הפרויקט קבוצה אחת המונה כ-100 סטודנטים בירושלים, ונשקלת אפשרות לפתוח קבוצות נוספות על פי הביקוש ומקורות המימון. במקרים מסוימים יכולים סטודנטים של הפרויקט גם לקבל הכרה אקדמית בגין שנות הלימודים בישיבה או הסמכה לרבנות, מה שיכול לקצר את משך לימודיהם האקדמיים במסלולי לימוד מסוימים (לפרטים בנוגע לאפשרויות ההכרה יש לפנות למזכירות הוועדה להכרה בלימודים קודמים).

אחראי אקדמי על הפרויקט מטעם האו"פ: ד"ר חיים ניסים
טל': 09-7781374 דוא"ל: chaimni@openu.ac.il

מרכזת פרויקט טורונטו: גב' לימור טרגן
טל': 09-7781614 דוא"ל: limorta@openu.ac.il

מרכזת הפרויקט בדיקנט הלימודים האקדמיים: גב' עדי רומנו
טל': 09-7781175 דוא"ל: adirom@openu.ac.il