האוניברסיטה הפתוחה

דיקנט הלימודים האקדמיים

היחידה ללימודי תלמידי תיכון


שלומית מרוקו – עוזרת דיקן הלימודים האקדמיים לנושאי תלמידי תיכון ותלמידי חו"ל


תלמידי תיכון:

האוניברסיטה הפתוחה (או"פ) מאפשרת לתלמידי בית-ספר תיכון בעלי ציונים גבוהים להירשם לקורסים אקדמיים, ולהתחיל ללמוד לקראת תואר ראשון, B.A., או B.Sc. במקביל ללימודיהם בבית-הספר. הלימודים האקדמיים אינם קלים ומחייבים מאמץ, התמדה ומשמעת עצמית. הניסיון מראה כי תלמידי תיכון לא מעטים מסוגלים להתמודד בהצלחה עם הקורסים של האו"פ ולצבור נקודות זכות אקדמיות בעת לימודיהם התיכוניים.

יחידה זו מטפלת בלימודים של תלמידי תיכון באו"פ:

  • טיפול בפניות בתי-ספר, מוסדות וארגונים בקשר לפתיחת לימודי האו"פ לתיכוניסטים במסגרתם.
  • ארגון כנסי הסברה להורים ולתלמידים בנושא לימודי קורסים אקדמיים במקביל ללימודים בבית-הספר התיכון.
  • הפעלת מערכת מיון וסינון והתאמת עבודתם של היועצים האקדמיים המיוחדים לתלמידי תיכון באו"פ.
  • סיגל דביר – רכזת אדמיניסטרטיבית לנושא תלמידי תיכון
    • טיפול בנושאי תלמידי התיכון ועזרה בכל הנושאים שלעיל.
    • טיפול בפרויקט מחוננים
    • קשר עם צה"ל בנושא דחיית גיוס לתלמידי תיכון הלומדים באו"פ, עתודאים וכיוב'.

טלפון: 09-7781172, פקס: 09-7782054, דוא"ל      אתר תלמידי תיכון


תלמידי חו"ל:

האוניברסיטה הפתוחה (האו"פ) מציעה לדוברי עברית השוהים זמנית או דרך קבע בחו"ל ללמוד במסגרתה לימודים אקדמיים בשפה העברית.

סטודנטים בכל רחבי העולם לומדים באו"פ במגוון תכניות לתואר ראשון ושני, כאשר הם נעזרים באתרי הקורסים ובטכנולוגיות הוראה ולמידה שהאו"פ מציעה.

עוזרת דיקן הלימודים האקדמיים מטפלת בנושאים המיוחדים לתלמידי חו"ל, עושה לשיפור השירות והקשר עמם ומשתדלת לתת מענה לסוגיות ייחודיות של הלומדים בחו"ל.

טלפון: 09-7781172, פקס: 09-7780606, דוא"ל      אתר תלמידי חו"ל