יצירת קשר

לשכת הנשיאה

טלפון: 09-7782201
פקס: 09-7782266
דוא"ל: president_office@openu.ac.il