למנחים בקורסים באנגלית רמות B-E, קורסים לתואר שני, סדנאות לע"ס, וקורסים נוספים
שאינם מקנים נקודות זכות:
חוזה העסקה ישלח (בדואר) למנחה כשבועיים לאחר פתיחת הסמסטר, ובו פרוט מרכיבי התשלום למנחה לפי קבוצה - 
• תשלום בסיסי
• שעות הנחיה
• בדיקת מטלות – תשלום לפי סוג מטלה שיבוצע כנגד דיווח בדיקה במערכת המטלות
• הנחיה טלפונית
• נסיעות - תשלום נסיעות משולם לפי מרחק בק"מ מבית המנחה אל מרכז הלימוד. לצורך כך אנו נעזרים בתוכנה אוטומטית שמחשבת מרחקים. אין תשלום מעבר ל 70 ק"מ לכיוון, אלא באופן חריג בכפוף לאישור מראש.
התשלום מבוצע לפי התעריפים הבאים:
• נסיעות עד 50 ק"מ לכיוון בתעריף של  1.40 ₪ ברוטו לק"מ

• נסיעות  מ-50 ק"מ לכיוון בתעריף של  1.53 ₪ ברוטו לק"מ

• ביטול זמן משולם בגין נסיעה מעל 35 ק"מ לכיוון מהבית למרכז הלימוד (תעריף לשעת ביטול זמן הינו 35 ₪ ברוטו.

הנוסחה היא: (ק"מ הלוך ושוב, לחלק ל-70) * (מס' המפגשים) לחלק ל-6 = כמות יחידות ביטול זמן לחודש.
התשלומים מתחלקים באופן  שווה לאורך תקופת הסמסטר, לפי מספר התשלומים המוגדרים בחוזה הנחייה.
בחוזה ההנחיה, תשלום בגין נסיעות מחושב לפי מספר המפגשים שנקבעו בפועל, נכון ליום הפקת החוזה.
במידה ונדרשת לבצע פעילויות נוספות, נדרש אישור מראש של מרכז/ת ההוראה בקורס, בגין הפעילות יש למלא דו"ח פעילות עודפת ולהעבירו למרכז/ת ההוראה.
התחשבנות סופית תיערך לקראת סיום הסמסטר כולל קיזוז בגין אי קיום מפגשים.


יצירת קשר

מדור מנחים- נועה כץ גמרניק, סיון כוכבי רודנקו, מיטל חביב

טלפון: 09-7782186,1572,1628
פקס: 09-780652
דוא"ל: [email protected],[email protected], [email protected]