.
פילוט יציבות מנחים

פילוט יציבות מנחים

במסגרת ההסכם הקיבוצי המיוחד 

שכר מנחים בהסכם הקיבוצי

שכר מנחים בהסכם הקיבוצי

במסגרת ההסכם

מנחים חדשים

מנחים חדשים

הטבות

הטבות

היעדרויות

היעדרויות

היעדרות ממפגשי הנחיה יכולה לנבוע מכמה סיבות

שכר מנחים בקורסים שלא בהסכם הקיבוצי

שכר מנחים בקורסים שלא בהסכם הקיבוצי

למנחים בקורסים באנגלית רמות B-E, קורסים לתואר שני, סדנאות לע"ס, וקורסים נוספים
שאינם מקנים נקודות זכות

סיום העסקה / פרישה

סיום העסקה / פרישה

טפסים

טופס 101

טופס 101

טופס פרטי חשבון בנק

טופס פרטי חשבון בנק

טופס הצהרה לתלוש אלקטרוני

טופס הצהרה לתלוש אלקטרוני

טופס פעילות נוספת

טופס פעילות נוספת