עפ"י ההסכם הקיבוצי המיוחד של סגל ההוראה, מועד הפרישה של מנחה מעבודתו יהיה בתום השנה האקדמית, בה יחול יום הולדתו ה-67.
המנחה יקבל הודעה כתובה כשנה טרם מועד הפרישה הצפוי, על מנת לאפשר הן למנחה והן לאוניברסיטה להיערך בהתאם.
מנחים שמעוניינים לסיים את העסקתם באוניברסיטה הפתוחה יודיעו על כך בכתב  לסיון כוכבי רודנקו בדוא"ל: [email protected] ויקבלו בדואר הביתה ממדור שכר את כל המסמכים הרלוונטיים לצורך שחרור הכספים שצברו.
לשאלות לגבי שחרור הכספים ניתן לפנות לשלומית – ממדור שכר בטלפון: 09-7781576 או בדוא"ל: [email protected]

יצירת קשר

מדור מנחים- נועה כץ גמרניק, סיון כוכבי רודנקו, מיטל חביב

טלפון: 09-7782186,1572,1628
פקס: 09-7780652
דוא"ל: [email protected], [email protected], [email protected]