פתח הכל

שימו לב

* תכנון נכון של קליטת עובדים חדשים בתפקיד מהווה תנאי חשוב להשתלבות מוצלחת של העובדים בתפקיד ובמחלקה.

יצירת קשר

אורית גבאי, טלי לבנטר, שירית יוסף

טלפון: 09-7781649, 09-7882045, 09-7781573
פקס: 09-7780644
דוא"ל: oritgab@openu.ac.il, talilev@openu.ac.il, shirity@openu.ac.il