סיבות לסיום עבודה

• תום מינוי זמני או מינוי לתקופה קצובה
• פיטורין – סיום העבודה ביוזמת המעסיק
• התפטרות – סיום העבודה ביוזמת העובד
• פרישה לגמלאות – סיום העבודה בגיל פרישה כפי שנקבע בחוק.
פתח הכל

שימו לב

חצי שנה לפני פרישתכם לגמלאות תיקבע לכם פגישה עם סמנכ"ל משאבי אנוש להסבר וייעוץ בכל הנוגע לנושאי הפרישה.

יצירת קשר

מדור שכר- שלומית

טלפון: 09-7781576
פקס: 09-7780645
דוא"ל: shlomitka@openu.ac.il