"תקווה ישראלית" היא מטריית פעילות רחבה ביוזמת נשיא מדינת ישראל, מר ראובן (רובי) ריבלין. "תקווה ישראלית" עוסקת בנושא "הסדר הישראלי החדש" בספורט, בחינוך, באקדמיה, בשוק העבודה, בתקשורת ופרסום ובמנהיגות. "תקווה ישראלית באקדמיה" פועלת כחלק ממטרייה זו.

האוניברסיטה הפתוחה בחרה, יחד עם מרבית המוסדות האקדמיים בארץ, לקחת חלק ב"תקווה ישראלית באקדמיה". לשם כך מונתה על ידי נשיא האו"פ ועדת היגוי מוסדית שעוסקת בהיבטים השונים של גיוון תרבותי, כשירות  חברתית ושותפות במוסד.
פעילות "תקווה ישראלית" נוגעת בכל קשת העשייה המוסדית – מדיניות מוסדית, הליבה האקדמית, המרחב המוסדי, חווית הסטודנט וההזדמנויות הנפתחות בפניו בעקבות הלימודים, היבטי העסקה אקדמיים ומנהליים, קשרי אקדמיה-קהילה, הערכה ומדידה ועוד.

חברי ועדת ההיגוי של פרויקט "תקווה ישראלית":

* פרופ' מוטי רגב – יו"ר ועדת ההיגוי ויועץ לנשיא האו"פ לנושא "תקווה ישראלית"  
* ד"ר נויה רגב – ממונה "תקווה ישראלית" באו"פ
* גב' רחלי איבנבוים, יועצת לאוניברסיטה הפתוחה בנושא חרדים, סטודנטית לתואר שני בלימודי תרבות באוניברסיטה הפתוחה
* ד"ר בשיר בשיר, חבר סגל אקדמי בכיר במחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת
* ד"ר מושיק לביא, דיקן הסטודנטים
* גב' מיכל צוקר, המחלקה להערכה
* מר מרדכי ששון, עוזר דיקן הלימודים האקדמיים לפניות סטודנטים

אנחנו מזמינים אתכם להיות חלק מ"תקווה ישראלית". כלל עובדי האו"פ והסטודנטים, מוזמנים להעלות רעיונות ולהגיש הצעות בנושאים שפורטו כאן.

יצירת קשר

ממונה "תקווה ישראלית", ד"ר נויה רגב

דוא"ל: noyare@openu.ac.il