מועצת האוניברסיטה הנגידה משנה לנגידה סגן הנגידה הוועד המנהל הוועד המנהל יו"ר הוועד המנהל המבקר הפנימי ועדת הביקורת ועדת הכספים הועדה לבחירת עמיתי כבוד נשיא מועצת הסגל האקדמי הסנאט מנכ"ל משנה לנשיא לעניינים אקדמיים ועדת אפיקי מעבר הועדה לאישור תכניות לימודים הועדה להכרה בלימודים קודמים ועדות המשנה התחומיות

מבנה אירגוני