Header

 

 

פעילות ועדת המשמעת

 

לימור טרגן

 

במהלך החודשים ינואר עד אוגוסט 2002 הגישה קובלת האוניברסיטה לוועדת המשמעת של האו"פ 124 תלונות כלפי סטודנטים.

 

הממונה על המשמעת וחברי ועדת המשמעת קיימו במהלך השנה שש ישיבות שדנו בעבירות משמעת, החל בעבירות דוגמת העתקה בממ"ן וכלה בעבירות חמורות מסוג שליחת מתחזה לבחינת אמיר"ם (אנגלית – מיון רמות ממוחשב) או העתקת עבודה סמינריונית מהאינטרנט.

 

מתוך 124 הסטודנטים שהואשמו בעבירות משמעת קבעו חברי הוועדה כי שישה זכאים או זכאים מחמת הספק. על שאר הסטודנטים הוטלו עונשים שונים, מאזהרה ועד הרחקה מלימודים.

 

להלן מבחר פסקי דין מהשנה החולפת:

(פס"ד 1269, 1270) שני סטודנטים הואשמו בהגשת פרויקט זהה בקורס יישומי מחשב למדעי החברה. הסטודנטים טענו להגנתם כי אינם מכירים זה את זה וכי הכינו את המטלה בעצמם.

 

הסטודנטים נענשו בביטול כל המטלות בקורס וחויבו בהגשת המטלות מחדש.

 

(פס"ד 1286) סטודנט הואשם בהגשת עבודה סמינריונית שמרביתה זהה לעבודה סמינריונית מהאינטרנט.

 

הסטודנט הופיע בפני הוועדה וטען שנעזר בעבודה מהאינטרנט, אך לא העתיק ממנה.

 

הוועדה החליטה להעניש את הסטודנט בהרחקה מהאו"פ לשלושה סמסטרים וכן בביטול העבודה הסמינריונית בקורס.

 

(פס"ד 1235) סטודנטית הואשמה בשליחת מתחזה במקומה לבחינת אמיר"ם. הסטודנטית לא הופיעה לדיון בעניינה ובחרה שלא להגיב למכתב שנשלח אליה. הוועדה הטילה על הסטודנטית עונש של הרחקה לצמיתות.

 

(פס"ד 1163) סטודנט הואשם בכך שהגיע לבחינה עם יחידות הלימוד המותרות בשימוש, כשבתוכן מודבקים דפים נוספים עם חומר עזר אסור.

 

הסטודנט נענש בביטול הקורס וכן בהרחקה על תנאי לתקופה של שלושה סמסטרים.

 

(פס"ד 1224, 1225) שני סטודנטים הואשמו בכך שהפריעו למהלכם התקין של מפגשי הנחיה בקורס שלמדו ואיימו על המנחה בקורס.

 

הוועדה הטילה על הסטודנטים עונש של הרחקה מלימודים באוניברסיטה לשני סמסטרים.

 

Back Line