Header

 

 

על אתרים באו"פ

 

בת-שבע אנגלברג

 

מספר האתרים שאנו מקימים באוניברסיטה הפתוחה הולך וגדל. בניית אתר נעשית בשיתוף פעולה של המחלקה האחראית על התכנים, מחלקת הגרפיקה בהוצאה לאור, האחראית על העיצוב החזותי, וכמובן של יחידת המחשב – המתכנתים במחלקת מערכות מידע ומדור יישומי אינטרנט ואתר הבית. באתרים משוטטים בממוצע כ-3000 איש ביום.

 

אופנט – אתר הבית

אופנט – אתר הבית של האו"פ, מכיל היום למעלה מ-3,600 דפי html ודפים המציגים מידע הנשלף ממאגר המידע האורקלי. באתר מוצג כל המידע למתעניין בלימודים באו"פ ולמתעניין בכל הפעילויות הנערכות בה. האתר גדל ומתעדכן באופן שוטף.

 

אתרים חדשים

בחודשים האחרונים נוספו האתרים האלה: אתר לרשות המחקר; אפיקי מעבר לאוניברסיטת חיפה; תכניות הלימודים החדשות במחלקה לכלכלה וניהול.

 

אנו מצויים עתה בתהליך של הוספת תרשימים גרפיים המציגים את תכניות הלימודים השונות לצד המידע המילולי. לאחרונה הועלו התרשימים של חטיבת מדעי המחשב ושל המחלקה למדעי החיים והטבע. כמו כן, חודשו אתרים של מערך לימודי החוץ: חשיפה, אסכולות ודיאלוג. האתרים המחודשים נבנו באמצעות טכנולוגיות מתקדמות.

 

אתרים פנים-אוניברסיטאיים

נמשכת בניית אתרים לשימוש עובדי האוניברסיטה. לאתר המחלקה למשאבי האנוש ולמערכת הנהלים נוספו: אתר יחידת המחשב; אתר ביטחון, בטיחות ותחבורה; מק"מ – מערכת קשר ממוחשבת ליועצים; אתר פרויקט מכפל"ת; אתר השתלמות למנחים.

 

ועוד היד נטויה

בימים אלה אנו עובדים על בניית האתרים האלה: ספר"א – אתר ספרייה אלקטרונית, אתר לשה"ם, אתר לבוגרים, אתר לתלמידי חו"ל, אתר למרכזי ההוראה, אתר לסטודנטים בעלי לקויות למידה, אתר להוצאה לאור, מערכת להזמנת חדרי הרצאות ואתר למוקד הפניות.

 

 

Back Line