Header

 

מנחם (מני) רוזנפלד, בוגר בן 18, סיים את לימודי התיכון בריאלי בחיפה כשבידו כבר  תואר אקדמי של האוניברסיטה הפתוחה!

 

דורון קרצר

 

לפעמים מתהפכים היוצרות: המאוחר הופך למוקדם והמוקדם – למאוחר. הנה, לדוגמה, מה שקרה לבוגר הצעיר שלנו מנחם (מני) רוזנפלד בן ה-18: בתחילת 2002 סיים באוניברסיטה הפתוחה את לימודיו לתואר ראשון במתמטיקה, בציון 91, ורק בהמשך של אותה שנה השלים את לימודיו בבית-הספר הריאלי בחיפה ואת בחינות הבגרות (רוב ציוניו הם מעל 95) כאשר הוא כבר בעל תואר אקדמי.מנחם רוזנפלד בהצגת העבודה הסמינריוניות שלו באו"פ
צילום: נחמה רוזנפלד

 

"לקראת סיום כיתה ח", מספר מני רוזנפלד, "הגיעו לבית-הספר הריאלי מנהל קמפוס האו"פ בחיפה, אבי לוסקי, ומנהל הפרויקט ללימודי צעירים בבית-הספר, מיכאל שב, והציעו לתלמידים להשתלב בלימודי האוניברסיטה הפתוחה. הרעיון מצא חן בעיניי, עברתי ריאיון והתקבלתי ללימודים. 

 

ברוב מפגשי ההנחיה שהתקיימו בחיפה השתתפתי, אבל למפגשים שהתקיימו בתל-אביב לא הגעתי, למעט כאשר הייתי צריך להציג עבודה סמינריונית. לעומת זאת, נעזרתי מעט באתרים ובשיחות טלפוניות עם מרכזי ההוראה". את כל השירותים האדמיניסטרטיביים קיבל מני מצוות הקמפוס בבית-בירם בחיפה.

 

לשאלתנו אם אין זה קשה ללמוד גם בתיכון וגם באוניברסיטה, הוא עונה: "הזמן הדרוש להשקעה בלימודים באו"פ משתנה מתלמיד לתלמיד. יש תלמידים שעבורם השילוב של בית-ספר ואוניברסיטה קשה, אבל יש כאלה שעבורם השילוב קל יותר".

 

"לא", עונה מני רוזנפלד לשאלה הכמעט קבועה שנשאלים מרבית הסטודנטים הצעירים – "האם לא הפסדת חיי חברה ונעורים בגלל הלימודים באו"פ?" – "לא", הוא עונה החלטית, "אני לא מרגיש שבזבזתי זמן והפסדתי פעילויות נוער בשנים האחרונות. כמו חברים אחרים הקדשתי זמן לחיי חברה ולמשחקי מחשב, אלא שבנוסף לזה קיבלתי תעסוקה מעניינת בנושא שכל כך מעניין אותי – מתמטיקה".

 

"בצה"ל", אמר מנחם רוזנפלד, "אני מצפה ומתעתד לשרת בתפקיד שבו אוכל להביא לידי ביטוי את השכלתי". 

 

ועל העתיד היותר רחוק – "אני מתכוון להמשיך בעתיד בלימודי מתמטיקה וגם רואה את עתידי באקדמיה בתחום זה. האוניברסיטה הפתוחה קיצרה לי את הדרך בשנים אחדות".

 

Back Line