Header

 

 

 

אם נפרק את השם "כליקולאו"פ" לגורמים – כלי-קול-או"פ, נבין את משמעות ההרכב המוסיקלי של עובדי האו"פ, אשר החל בפעולתו לפני שנה.

 

ההרכבים – קולי וכלי, עוסקים בשירה ובנגינה של מוסיקה ישראלית, אתנית, ושואפים לג'ז. חברי ההרכב, עובדי או"פ ומט"ח, נפגשים אחת לשבוע, לשעתיים, עם הפסנתרן דורון קימה והמנצחת רוני יוּבָל.

 

אנשי כליקולאו"פ רוצים לעבות את השורות ומחפשים זמרים ונגנים נוספים – מקרב עובדי האו"פ ומט"ח. כדי להצטרף להרכב הקולי אין דרישה מוקדמת לקריאת תווים, אבל ההצטרפות לשני ההרכבים – הקולי והכלי – מותנית בבחינת משמע (אודיציה).

 

לתיאום אודיציות, פנו אל איריס ארליך בטלפון:  6465540-03.

אתר כליקולאו"פ:  http://www.gali.dns2go.com/klikolop/

 

Back Line