Header

 

 

אגודת הבוגרים של האו"פ

 

שני אירועים של אגודת בוגרי האו"פ פתחו את שנת הלימודים:

 

האחד היה הרצאה ראשונה (מתוך סדרה בת שלוש הרצאות) מפי משה גבאי על הנושא "מדינת ישראל – השאלה הפלשתינית לאחר כשלון קמפ דיוויד 2000", שהתקיימה בקמפוס האו"פ ברמת אביב. האירוע השני היה "סיור תנ"ך בעקבות דבורה: מי נגד מי ומה בדיוק קרה בקרב המפורסם בין דבורה, ברק וסיסרא?" הסיור, בהדרכתה של גליה דורון, כלל את הר תבור, כנסיית ההשתנות הפרנציסקנית, המוזיאון הארכאולוגי של קיבוץ עין דור והגן הלאומי של מגידו. במהלך הסיור נערכה השוואה בין שירת דבורה לבין הטקסט הסיפורי, ובין שניהם לבין המציאות בשטח.

 

הפעילויות של אגודת הבוגרים מפורטות ב"איגרת פתוחה" מספר 49, שנשלחה לכל הבוגרים.

 

לפרטים נוספים יש לפנות למחלקה ליחסי ציבור,

בטלפון: 6460257-03, בפקס: 6422635-03

או בדואר אלקטרוני: elissa@openu.ac.ilדבורה הנביאה, איור של גוסטב דורה

 

Back Line