Header

חדשות האו"פ

 

bullet

מוסמך בחינוך: בטכנולוגיות ומערכות למידה

bullet

מדעי החברה בהדגשת חינוך: ליקויי למידה

bullet

שינוי שם: חינוך במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה

bullet

הסכם עם קרן גוטווירט על הקמת קרן מלגות משותפת

bullet

דבר הנשיא, פרופ' אליהו נסים

bullet

ריאיון עם פרופ' מירי סורוז'ון, דיקן הלימודים היוצאת

bullet

ד"ר דניאלה ליבוביץ - דיקן הלימודים

bullet

פרופ' יהודית גל-עזר - הארכת מינוי

bullet

פרופ' שרה גורי-רוזנבליט חברה בפורום של יונסקו

bullet

ועדת משנה להנדסה

bullet

פרס לד"ר יוסי ורבין

bullet

מענקים ומלגות מקרן המחקר של האו"פ

bullet

פרופ' גרשון בן-שחר ייכנס לתפקידו כנשיא האו"פ ב-1 באוקטובר 2003

bullet

אתר ל"ייעוץ סטטיסטי"

bullet

טקס מלגות ומענקים למצטיינים

bullet

החלטות של ועדת המשמעת

bullet

מנהלת לשכת הנשיא

bullet

פרס רבין לד"ר זאב שביט

bullet

קורס הכנה לבחינת "פטור" בהנהלת חשבונות

bullet

לזכרה: אילנה גרדי ז"ל

bullet

תרומה של מיליון דולר לאוניברסיטה הפתוחה

bullet

קרן אריסון והאו"פ

bullet

מבצע דיוור ישיר בארה"ב

bullet

ארוחת ערב בניו-יורק

bullet

שאילתא, מידע חיוני ועדכני לסטודנטים - בקליק אחד

bullet

לימודים בחו"ל

bullet

יום מחלקתי בבית-דניאל בזכרון יעקב

bullet

הסוציולוגים במסע סוציולוגי

bullet

1005 סטודנטים קיבלו תארים בל"ג בעומר בטקס הענקת תארים

bullet

זר ברכות למקבלי תואר ד"ר

bullet

ביקורים באתר הבנייה ברעננה

bullet

יום המשפחה

bullet

שידורי האו"פ בערוץ 8 בכבלים

bullet

הארגון הישראלי של המורים לאנגלית באוניברסיטאות

bullet

מערכת קשר ממוחשבת (מק"מ)

bullet

מן ההווי האקדמי-חברתי

bullet

ד"ר עידו אברבאיה פרש לגמלאות

bullet

שיעורי וידאו דיגיטלי בקורסים בהבנת הנקרא באנגלית

bullet

סדנה בבית-דניאל

 


Back Line