בתקופה הקרובה עקב מגפת הקורונה יתקיימו במרבית הקורסים בחינות במתכונת של הערכה חלופית, כלומר מבחני בית או עבודות בית. לראשונה בתולדותיה תערוך האוניברסיטה הפתוחה בחינות במתכונת של "מבחן כבוד".    

בקורסים מעטים ועל פי שיקולים אקדמיים שונים, תתקים בחינה בכיתה, בהתאם להנחיות משרד הבריאות. 

הודעות ישלחו לסטודנטים הזכאים עם פירוט תאריכי הבחינה, מתכונתה המדוייקת ודרכי הרישום אליה.

ההרשמה לבחינות תהיה, כבימי שגרה, באמצעות מערכת השאילתא

הוגדרו 4 סוגים של הערכות חלופיות: מבחן בית מקוון באתר הקורס, מבחן בית במערכת המטלות או במערכת הבחינות החדשה, מטלת גמר במערכת המטלות ומבחן בעל-פה בזום.  

בכל קורס נבחר סוג אחד בהתאם לשיקולי הצוות הפדגוגי. 

להלן קישור לדפי ההנחיות לקראת הבחינות לכל אחת ממתכונות ההערכה החלופיות.

חשוב לקרוא בעיון את ההנחיות כדי להיערך היטב לקראת הבחינה.


כדאי מאוד להצטרף לאחד ממפגשי ההדרכה המקוונים לקראת מבחני בית - פירוט המועדים כאן.