אודות מערך הייעוץ וההדרכה ללימודים אקדמיים

מדיניות הקבלה הפתוחה היא אבן יסוד באוניברסיטה הפתוחה. עם זאת, הפער בין מדיניות זו לבין הרמה האקדמית הגבוהה של הלימודים, מחייב את האוניברסיטה הפתוחה לתכנן ולגבש דרכים וכלים אשר יאפשרו לסטודנטים בעלי פוטנציאל ללימודים אקדמיים, להתמודד עם הדרישות הלימודיות עד לסיום התואר האקדמי

חלק ניכר מהסטודנטים הנרשמים לאוניברסיטה הפתוחה הם חסרי ניסיון בלמידה מרחוק או בכל למידה אקדמית אחרת. בהיעדר תנאי קבלה הם אינם נדרשים להכין עצמם ללימודים אקדמיים וחלקם מתלבט בשאלה מה בדיוק ברצונו ללמוד. אחרים מגיעים ללימודים באוניברסיטה הפתוחה לאחר שנים שבהן לא עסקו כלל בלימודים.

מסיבות אלה הוקם באוניברסיטה הפתוחה מערך הייעוץ וההדרכה ללימודים אקדמיים שמתפקידו ללוות את הסטודנטים במהלך כל תקופת לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה. פעילותו של המערך מיועדת להדריך את הסטודנט באמצעות ייעוץ ללימודים אקדמיים לבחירת קורסים ותכניות לימודים, הקניה ושיפור כישורי הלמידה ועזרה לסטודנטים עם לקויות למידה.

ייעוץ ללימודים אקדמיים

סטודנטים רבים מתחילים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה בטרם גיבשו את מבוקשם ואת יעדם ומקבלים את החלטתם לגבי מסלול לימודיהם תוך כדי "טעימה" מתחומים שונים. אחרים מתלבטים בין שתיים או שלוש תכניות לימודים. אפילו סטודנטים ותיקים מתקשים לעתים בפענוח שפע התכניות האקדמיות המוצעות ובבחירת דרכם המדויקת. למתעניינים ולסטודנטים החדשים והוותיקים מסייעים היועצים בגיבוש החלטה על בחירת תכנית הלימודים לתואר וזאת בהתאם לשאיפותיו של הסטודנט, סדר יומו, מידת התקדמותו בלימודים והשגיו.

הליווי של היועצים האקדמיים לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה מאפשר לרבים מהם להתגבר על משברים וקשיים ולהתמיד בדרכם לקראת קבלת התואר.

הדרכה בלמידה

הלימודים האקדמיים באוניברסיטה הפתוחה דורשים מהסטודנטים להיות בעלי כישורים ללמידה עצמאית, להתמודד עם היקף של חומר לימודי רב יחסית בטווחי זמן קצרים (בדרך כלל סמסטר אחד), לפתח יכולת לקריאה ביקורתית להבנה וניתוח של נתונים וטקסטים ולכתוב ברמה אקדמית גבוהה.

בשל העובדה כי אין באוניברסיטה הפתוחה דרישות קבלה, רבים מהסטודנטים אינם מוכנים ללימודים אקדמיים ואינם משלימים בעצמם את החוסר בידע קודם ובפיתוח כישורי הלמידה. ההדרכה בלמידה המוצעת על-ידי המערך מתמקדת בתכנית לאימון כישורי למידה באמצעות סדנות והדרכה פרטנית. הסדנות מתמקדות בהדרכה לקריאת טקסט אקדמי ובאסטרטגיות של סיכום וארגון חומר לימודי, ניתוח שאלות, היכרות עם סוגי שאלות (לדוגמה: שאלות יישום, השוואה, ניתוח) והכנת מתווה לתשובות. הסדנה המוצעת לקראת סוף הסמסטר מתמקדת בהכנה יעילה לקראת הבחינה והתנהגות בעת הבחינה.

טיפול בסטודנטים עם לקויות למידה

סטודנטים שאובחנו כבעלי לקויות למידה מספרים על חוויות רבות של התמודדות עם קשיים לימודיים במסגרות הלימודיות השונות בהן למדו. היחידה לסטודנטים עם לקויות למידה מלווה סטודנטים שיש להם לקויות למידה ומציעה להם אסטרטגיות שונות להתמודדות עם הקשיים באמצעות ייעוץ ללימודים אקדמיים, הדרכה בלמידה והתאמת תנאי בחינה מיוחדים.

שימת לב מיוחדת ניתנת להדרכה בלמידה שמותאמת לצרכים האישיים של הסטודנטים על-ידי תרגול בקבוצות קטנות, הדרכה אישית בלמידה והדרכה בשימוש בטכנולוגיות מסייעות. כמו כן ניתן סיוע על-ידי סטודנטים חונכים.

סטודנטים רבים הצליחו להוכיח במהלך לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה כי עם עזרה והשקעת מאמץ מצדם הם יכולים להגיע להישגים מאוד משמעותיים. בכל שנה זוכים חלק מסטודנטים אלה במלגות למצטיינים.