טבלת עזר לבחירת קורס ראשון

האוניברסיטה הפתוחה מציעה ללומדים בה מבחר תארים דיסציפלינריים ממוקדים עם תכנית לימודים מובנית ורשימת קורסים מוכתבת. סטודנטים שאינם מעוניינים בכך מקבלים אפשרות ללמוד לתארים תחומיים שבהם קיים חופש בחירה רב, המאפשר ללמוד ממגוון הקורסים בדיסציפלינות השונות הנלמדות באוניברסיטה הפתוחה.

להלן טבלת עזר המסייעת בבחירת קורס ראשון בתכניות הלימוד השונות. מידע מפורט על כל אחד מהקורסים המומלצים בטבלה מופיע בקטלוג הקורסים. דרישות הלימודים בתארים השונים מופיעות באתר האו"פ ובאתרי המחלקות.

בחירת הקורס הראשון אמנם אינה מונעת מהסטודנטים את האפשרות לשנות או להחליף את התכנית או את התואר שלקראתו הם לומדים, אך ייתכן שלאחר שינוי כזה, קורס אחד או יותר יהיו עודְפים, כלומר מעבר למכסת הקורסים הנדרשים לתואר שבחרו בסופו של דבר ללמוד (ולכך יש השלכה גם על היקף שכר הלימוד). מומלץ להתייעץ עם יועץ אקדמי כללי או יועץ תחומי לקראת בחירת הקורס הראשון, כמו גם בשלבים השונים של הלימודים. התייעצות כזו מסייעת להבין באופן מעמיק את הכללים לבניית תכנית לימודים יעילה ובהתאם לצורכי הסטודנטים.

אף שהאוניברסיטה הפתוחה אינה מחייבת את הנרשמים ללימודים לפנות לייעוץ ללימודים אקדמיים, מומלץ לפנות לייעוץ אישי לצורך בחירה מתאימה של קורסים בכל מסלול לימודים.

שימו לב: לצורך אישור סופי של תכנית הלימודים, יש לפנות אל הוועדה לאישור תכניות לימודים. רק הליך זה יבטיח שמכלול הקורסים שנבחרו מהווה תכנית העומדת בכל הדרישות לתואר שלקראתו אתם לומדים.