האוניברסיטה הפתוחה
טבלת עזר לבחירת קורס ראשון

בחירת קורס ראשון באוניברסיטה הפתוחה

טבלת עזר לבחירת קורס ראשון בתחומי הידע השונים

  קורס ראשון מומלץ

מדעי הרוח

מערכת הדרישות לתואר במדעי הרוח גמישה למדי, ומאפשרת לשלב קורסים מכל הנושאים במדעי הרוח ואף לשלב מספר קורסים מתחום מדעי החברה או המדעים. עם זאת, מוצע לסטודנטים השוקלים ללמוד לתואר שני או לעסוק בהוראה, להתמקד בנושא אחד או בשניים, כגון: ספרות ולשון, או אמנות והיסטוריה, או היסטוריה של עם ישראל, או קולנוע, וכדומה.
היסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
היסטוריה יון הקלאסית (‏10110‎), תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 600 שנות היסטוריה (10265‎)
מדעי היהדות מבוא למחשבת ישראל (‏10809‎)
לימודי המזרח התיכון מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון (‏10109‎)‏, האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת‏ (‏10432‎)‏
פילוסופיה בעיות בפילוסופיה של המוסר‏ (‏10122‎)‏
מדעי הקוגניציה בעיות בפילוסופיה של המוסר‏ (‏10122‎)‏
ספרות, לשון ואמנויות
בלשנות מבוא לבלשנות תאורטית (10730), חקר השפה: יסודות ויישומים (10143)
לשון עברית מבוא לבלשנות תאורטית (10730), חקר השפה: יסודות ויישומים (10143)
ספרות גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (10107), החוויה התיאטרונית: מבוא לדרמה ולתיאטרון (‏10154‎), מרכז ושוליים: שיח זהויות בספרות הישראלית (10825)
קולנוע להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (10640), מבוא לקולנוע ישראלי (10421)
תולדות האמנות יסודות שפת האמנות החזותית (‏10489‎)‏
תאטרון החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (10154)
מוסיקה מוסיקה ממבט ראשון (10148)
  קורס ראשון מומלץ

מדעי החברה

מערכת הדרישות לתואר במדעי החברה גמישה למדי, ומאפשרת לשלב קורסים מכל הנושאים בתחום מדעי החברה, או לחלופין, להתמקד בנושא אחד או יותר, ואף לשלב קורסים אחדים בתחום מדעי הרוח או המדעים.
ניהול וכלכלה
כלכלה מבוא למיקרו כלכלה (10131)
ניהול מבוא למיקרוכלכלה (10131), התנהגות ארגונית (10430), התנהגות ארגונית-מקרו (10343)‏
חשבונאות יסודות החשבונאות לחשבונאים1
סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מבוא לחשיבה חברתית (10161), מבוא לאנתרופולוגיה (10153)
מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (10205), מבוא לפוליטיקה השוואתית (10660)
תקשורת מבוא ללימודי תקשורת (10408)
מינהל ומדיניות ציבורית מבוא למינהל וניהול ציבורי (10437)
חינוך ופסיכולוגיה
חינוך פסיכולוגיה בחינוך (10125), תכנון, לימודים, הוראה והערכה (10106)
פסיכולוגיה מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111), מבוא לפסיכולוגיה (10136)
ליקויי למידה מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111), מבוא לפסיכולוגיה (10136)
מדעי ההתנהגות מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111), מבוא לסוציולוגיה (10134), מבוא לפסיכולוגיה (10136)
מדעי הקוגניציה לבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ.
  קורס ראשון מומלץ

מדעים

מערכת הדרישות לתואר במדעים גמישה למדי, ומאפשרת לבחור קורסים בכל הנושאים הכלולים בתחום המדעים או בחלקם, ואף לשלב קורסים אחדים בתחום מדעי הרוח והחברה. בבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ מחלקתי.
מדעי הטבע והחיים
מדעי הטבע מערכת הדרישות לתואר במדעי הטבע גמישה למדי, ומאפשרת לבחור קורסים בכל הנושאים הכלולים בתחום מדעי הטבע או בחלקם, ואף לשלב קורסים אחדים בתחום מדעי הרוח והחברה. בבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ מחלקתי.
מדעי החיים לחסרי רקע בכימיה מומלץ ללמוד את הקורס עולם הכימיה (20116). לבעלי ידע בכימיה ברמה של 3 יחידות לבגרות לפחות מומלצים הקורסים ביולוגיה כללית א (20118)2, כימיה כללית א (20470) או כימיה כללית (20437)2
כימיה לחסרי רקע בכימיה מומלץ ללמוד את הקורס עולם הכימיה (20116). לבעלי ידע בכימיה ברמה של 3 יחידות לבגרות לפחות מומלץ הקורס כימיה כללית א (20470)2. כמו כן, מומלץ ללמוד תחילה את אחד מהקורסים חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (20406),3 יסודות הפיסיקה א (20113),3 יסודות הפיסיקה (20125)3
פיסיקה

בעלי בגרות ברמה של 5 יחידות בפיסיקה ובמתמטיקה עם ציונים טובים שאינם זקוקים לריענון יכולים ללמוד את אחד הקורסים הבאים (‏בהתאם לסמסטר‎)‏: מכניקה (‏20215‎)‏,  פרקים בפיסיקה מודרנית (‏20213‎)‏, אטומים, מולקולות ותכונות החומר (‏20213‎)‏,  או אחד הקורסים ההתחלתיים במתמטיקה לתכנית בפיסיקה. לשאר הסטודנטים מומלץ לקחת קודם את יסודות הפיסיקה (‏ולעיין תחילה בספר הקורס‎)‏ במתכונת של שני סמסטרים (‏20113, 20114‎)‏, או של סמסטר אחד (‏20125‎)‏ לסטודנטים מצטיינים. לחסרי רקע בפיסיקה עדיף לקחת עוד לפני יסודות הפיסיקה את סדנת הכנה בפיסיקה (‏91463‎)‏. לכל מי שלא עונה בדיוק להגדרות שלעיל, או במקרה של ספק כלשהו, מומלץ לפנות ליועץ בפיסיקה.

מדעי כדור הארץ צפונות כדור הארץ (20117)2 או מבוא למדע כדור הארץ (06101).2 לבעלי רקע קודם בפיסיקה תיכונית אפשרי גם מבוא לאוקיינוגרפיה (20493)‏ 2
מתמטיקה ומדעי המחשב
מתמטיקה לבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ תחומי. ניתן להיעזר גם במידע בשאלות הנפוצות באתר תחום המתמטיקה.
מדעי המחשב לבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ תחומי.
מדעי המחשב – מערכות ויישומים מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (30203) בחלק מהתכניות אפשר לבחור במקומו בקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111), חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (20406) (למעט בשילוב עם החוג בכלכלה).
מדעי הקוגניציה לבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ תחומי .
הנדסה
הנדסת תוכנה לבחירת קורס ראשון מומלץ לפנות ליועץ תחומי.
הנדסת תעשייה וניהול מבוא למיקרוכלכלה (10131), מבוא להנדסת תעשייה וניהול (10163), מבוא לסטטיסטיקה והסתברות למדעים (30203)
1   לקורס זה קיים תנאי קבלה של עמידה בבחינת פטור בהנהלת חשבונות.
2  שימו לב. בקורסים אלה יש מעבדות/סיורים שההשתתפות בהם היא חובה.
3  קורס זה דורש רקע מינימלי. נא בידקו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים. בכל מקרה של ספק מומלץ לפנות ליועץ.