דיקנט הסטודנטים - תאריכים חשובים לשנת הלימודים תשע"ט 2020-2019

יוני - 15 באוגוסט 2019 תכנית 'אלף המלגות' לסטודנטים חדשים - הגשת בקשות לסמסטר 2020א
​1 ביולי - 31 ביולי 2019 הגשת בקשות למלגות סיוע לשנת הלימודים תש"פ
15 באוגוסט - אוקטובר 2019 הרשמה לשנת הלימודים תש"פ באתר פר"ח
1 בספטמבר - 15 בדצמבר 2019 הגשת בקשות לקרן גרוס לקידום חיילים משוחררים
נובמבר דצמבר 2019​ הגשת בקשות למענקים והלוואות לשנה"ל תשע"ט מטעם משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה
נובמבר 2019 - ינואר 2020  תכנית 'אלף המלגות' לסטודנטים חדשים - הגשת בקשות לסמסטר ב2020
סוף נובמבר 2019 משלוח תשובות למלגות סיוע לשנה"ל תש"פ- מועד שני (בקשות שהוגשו ביולי 2019)
1 בינואר עד 31 בינואר 2020 הגשת בקשות למלגות סיוע לשנה"ל תשפ"א
פברואר 2020 הענקת תעודות ומלגות למצטייני נשיא, ומשלוח תעודות למצטייני דיקן הלימודים לשנת הלימודים תשע"ט
מרץ - יוני 2020 תכנית 'אלף המלגות' לסטודנטים חדשים - הגשת בקשות לסמסטר ג2020
אפריל 2020 עצרת יום השואה והגבורה
אפריל 2020 טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל באוניברסיטה הפתוחה
15 באפריל -יוני 2020 הרשמה למכרז רכזי פר"ח באתר
​מאי 2020 טקס יום הזיכרון ליוצאי אתיופיה שנספו במסע בדרכם לישראל​
15 במאי - יולי 2020 הרשמה לסחל"ב דרך האתר
סוף יוני 2020 משלוח תשובות למלגות סיוע לשנה"ל תשפ"א- מועד ראשון (בקשות שהוגשו בינואר 2020)