דיקנט הסטודנטים - תאריכים חשובים לשנת הלימודים תשע"ט 2020-2019

יוני - 15 באוגוסט 2020 תכנית 'אלף המלגות' לסטודנטים חדשים - הגשת בקשות לסמסטר 2021א
​1 ביולי - 31 ביולי 2020 הגשת בקשות למלגות סיוע לשנת הלימודים תשפא
01 בספטמבר- אוקטובר 2020 הרשמה לשנת הלימודים תשפ"א באתר פר"ח
1 בספטמבר - 15 בדצמבר 2020 הגשת בקשות לקרן גרוס לקידום חיילים משוחררים
נובמבר דצמבר 2020 הגשת בקשות למענקים והלוואות לשנה"ל תשפא מטעם משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה
נובמבר 2020 - ינואר 2021  תכנית 'אלף המלגות' לסטודנטים חדשים - הגשת בקשות לסמסטר ב2021
סוף נובמבר 2020 משלוח תשובות למלגות סיוע לשנה"ל תשפא- מועד שני (בקשות שהוגשו ביולי 2020)
1 בינואר עד 31 בינואר 2021 הגשת בקשות למלגות סיוע לשנה"ל תשפ"ב
פברואר 2021 הענקת תעודות ומלגות למצטייני נשיא, ומשלוח תעודות למצטייני דיקן הלימודים לשנת הלימודים תש"פ
מרץ - יוני 2021 תכנית 'אלף המלגות' לסטודנטים חדשים - הגשת בקשות לסמסטר ג2021
אפריל 2021 עצרת יום השואה והגבורה
אפריל 2021 טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל באוניברסיטה הפתוחה
15 באפריל -יוני 2021 הרשמה למכרז רכזי פר"ח באתר
​מאי 2021 טקס יום הזיכרון ליוצאי אתיופיה שנספו במסע בדרכם לישראל​
15 במאי - יולי 2021 הרשמה לסחל"ב דרך האתר
סוף יוני 2021 משלוח תשובות למלגות סיוע לשנה"ל תשפ"ב- מועד ראשון (בקשות שהוגשו בינואר 2021)