פרס דיקן הסטודנטים למעורבות חברתית לשנת תשע"ט

הזוכים בפרס דיקן הסטודנטים :

פתח הכל

הזוכים בציון לשבח :

פתח הכל