פרס דיקן הסטודנטים למעורבות חברתית לשנת תש"ף

הזוכים בפרס דיקן הסטודנטים :

פתח הכל

הזוכים בציון לשבח :

פתח הכל